10 redenen waarom IT-projecten mislukken

10 redenen waarom IT-projecten mislukken

IT-projecten spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de meeste bedrijven. Het is een grote uitdaging om een IT-project te voltooien, omdat het een zeer complex proces is met talrijke risicofactoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Een project wordt als mislukt beschouwd als het zijn doel niet bereikt, niet het gewenste resultaat oplevert of de termijnen niet haalt. Behalve de genoemde redenen kunnen er nog vele andere redenen zijn waardoor een project mislukt.

Mislukkingen bij de uitvoering van IT-projecten kunnen soms frustrerend zijn, en het is van cruciaal belang ze koste wat kost te vermijden omdat veel bedrijven erop vertrouwen.

Door de tijd te nemen om de redenen voor het mislukken van IT-projecten te leren kennen, wat onvermijdelijk is bij elk type IT-project, kunt u zich van tevoren voorbereiden. Dit artikel zal u helpen ze te begrijpen.

Waarom falen ze?

Laten we dus beginnen met de tien belangrijkste redenen waarom IT-projecten vaak mislukken. De definitie van mislukking kan variëren naar gelang van het soort project en de organisatie die het project uitvoert. Hoewel het verschilt, moet u enkele veel voorkomende redenen voor mislukking onthouden als u een klant of een softwareontwikkelingsbedrijf bent.

Positief is dat u aan elke reden voor het mislukken van een project kunt werken om uw volgende project tot een succes te maken.

  • Vage doelstellingen
  • Ontoereikende planning van de middelen
  • Onzinnige tijdlijnen
  • Mislukte communicatie
  • Projectomvang niet duidelijk gedefinieerd
  • Ontwikkelaarsvaardigheden vs. projectvereisten
  • Scope Stretching/Goudplating
  • Miscalculaties van kosten en tijd
  • Projectmanagers zonder ervaring
  • Niet voorbereid zijn op risico’s

1. Vage doelstellingen

Een van de eerste belangrijke tekortkomingen van een project is het gebrek aan duidelijkheid over de doelstellingen. U kunt niet verwachten dat uw project slaagt als u geen duidelijke doelen en doelstellingen voor uw team vaststelt. De inspanningen en de tijd die in het project zijn geïnvesteerd, gaan verloren als u geen duidelijke doelen en doelstellingen vaststelt.

2. Ontoereikende planning van de middelen

Met middelen worden hier de mensen, het geld en de materialen bedoeld die voor een project worden gebruikt. Het niet hebben van een adequate resourceplanning zal uiteindelijk het IT-project in de war sturen. Personeel moet worden beheerd met behulp van goede taakbeheerinstrumenten. Anders kunnen zij bij het werken aan een project onderbenut of overwerkt raken.

Ook wat de financiële middelen betreft moet er een goede planning zijn. Anders zullen een slechte kostenraming en een onregelmatige follow-up er bijna zeker toe leiden dat het project het budget overschrijdt, waardoor het aan de rand van de afgrond komt te staan. Daarom lopen projectmanagers die de financiën niet kunnen controleren en beheren meer kans dat het project mislukt.

3. Onzinnige tijdlijnen

Een andere reden waarom softwareprojecten niet slagen is dat projectmanagers instemmen met onrealistische tijdschema’s zonder eerlijke discussies en projectanalyse. Het is de weg naar mislukking vrijmaken wanneer zij dit niet doen en niet nagaan of er voldoende middelen beschikbaar zijn om het project over te nemen. Een deadline halen die niet gehaald kan worden is immers het minst motiverende wat je kunt doen.

4. Gebrekkige communicatie

Slechte communicatie is een van de andere redenen waarom de meeste softwareprojecten mislukken, omdat het resulteert in vertrouwens- en transparantieproblemen. Stel dat de ontwikkelaars of de organisatie niet op de hoogte zijn van de eisen of het budget van het project. In dat geval zal dit het ontwikkelingsproces, de taakverdeling, de budgettoewijzing, het verlies van tijd en geld, de vertraging bij de oplevering van het project, enz. schaden.

5. Projectomvang niet duidelijk gedefinieerd

Het definiëren van de projectomvang is essentieel voor de aanpak van een IT-project. Het betekent dat wordt aangegeven wat in een project wel en niet moet worden gedaan.

Als u dat niet doet, zult u verschillende problemen tegenkomen, waaronder het niet voldoen aan de verwachtingen van de klant, constante verzoeken om wijzigingen gedurende het project, de noodzaak van aanzienlijke wijzigingen gedurende de looptijd van het project, budgetoverschrijdingen en overschrijdingen van de deadline.

6. Ontwikkelaarsvaardigheden vs. projectvereisten

Teamleiders wijzen ontwikkelaars soms taken toe die buiten hun huidige expertise vallen om snel dingen gedaan te krijgen. De ontwikkelaar kan terughoudend zijn om zijn moeilijkheden te delen, wat kan leiden tot valse start en productievertragingen.

Dit kan worden voorkomen door open, transparante communicatiekanalen tussen teamleiders, projectmanagers en teamleden. Motiveer teamleden bovendien om hun moeilijkheden te delen als ze dat doen.

7. Reikwijdte uitrekken/ vergulden

Soms leveren ontwikkelaars meer dan verwacht om verder te gaan dan gepland om de klant tevreden te stellen. Het wordt gewoonlijk scope stretching of gold plating genoemd. Het is geen goed idee, omdat u middelen verspilt die beter kunnen worden gebruikt om het MVP te verbeteren. Het is dus belangrijk dat iedereen die bij het project betrokken is de gevaren van vergulden inziet om het project niet te beïnvloeden.

8. Miscalculaties van kosten en tijd

De berekeningen van de kosten en de benodigde tijd voor het project kunnen nauwkeurig zijn, maar soms ook onnauwkeurig. Wanneer taken aan werknemers worden toegewezen en van hen wordt verwacht dat zij deze binnen de toegewezen tijd afronden, kunnen deze fouten tot verschillende problemen leiden.

Werknemers krijgen te maken met de toorn van het hoger management als taken niet binnen de gestelde tijd klaar zijn, ook al is het niet hun schuld.

9. Projectmanagers zonder ervaring

Een andere reden is de onervarenheid van de projectmanagers die het project moeten leiden. Als zij newbies zijn en niet ervaren genoeg om de leiding te nemen en ervoor te zorgen dat uw project met succes wordt uitgevoerd en opgeleverd, wat valt er dan anders te verwachten dan dat het project mislukt? Er zijn projectmanagers die de projecten serieus nemen en ze kunnen uitvoeren.

10. Niet voorbereid zijn op risico’s

Een andere reden is het niet kunnen omgaan met de risico’s die zich tijdens het project kunnen voordoen. Als deze risico’s niet goed worden beheerd, zal het projectschema worden opgeschoven, zullen de gebruikers het niet accepteren, zullen projecten langer duren dan verwacht, zullen budgetten worden overschreden en zal het project mislukken. Geen enkel project is gegarandeerd succesvol, en fouten kunnen gebeuren. De kans dat uw project op tijd klaar is, kan worden vergroot en de daarmee gepaard gaande onzekerheid kan worden verminderd door een risicobeheersplan te ontwikkelen.

Dus, hier zijn de redenen waarom IT-projecten mislukken, die kunnen worden vermeden door ze vooraf zorgvuldig te overwegen. Maak gebruik van de genoemde veelgemaakte fouten, zodat u vooruit kunt plannen en u kunt concentreren op het succesvol afronden en op tijd opleveren van de projecten. De sleutel tot succes in projectbeheer is het vermijden van steeds dezelfde fouten. Het zal u, uw project, uw team en het hele bedrijf sneller ten goede komen wanneer u zich dit realiseert.

Interessante links:

Wat is IT Project Management?

Enkele ideeën voor softwareontwikkelingsprojecten

Foto’s: Canvas


De auteur: Sascha Thattil werkt bij Software-Developer-India.com, een onderdeel van de YUHIRO Group. YUHIRO is een Duits-Indiase onderneming die programmeurs levert aan IT-bedrijven, agentschappen en IT-afdelingen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.