Dedikert IT-bemanning

Vi har tilgang til et veldig stort utvalg av indiske programvareutviklere. I utvelgelsesprosessen ser vi etter kodingskompetanse og soft skills-komponenten. Det være seg PHP, mobilapp. Net, Java eller C + +. Sannsynligheten er stor for at vi har den rette utvikleren for deg.

I dedikert IT-bemanning jobber prosjektlederen direkte med den indiske programvareutvikleren. Svært raskt blir den dedikerte programvareutvikleren en del av lokalteamet ditt. Ved å jobbe tett med deg vil han eller hun lære om produktene dine, virksomheten din og måten du jobber på. Gjennom timesrapportering via det elektroniske prosjektledelsesverktøyet og daglige og ukentlige (scrum) møter vet du alltid hva programvareutvikleren bidrar til prosjektet ditt, og samarbeidet vil kontinuerlig forbedres.

Fordeler med dedikert IT-bemanning

  • Skalerbarhet for ditt interne team
  • Ingen behov for ekstra kontorlokaler
  • Ingen ekstra administrasjons- eller HR-relaterte kostnader
  • Erfaring i kontakt med IT-selskaper, IT-byråer og IT-avdelinger
  • Stor pool av programvareutviklere

Innen IT-bemanningsprosessen forbedrer vi kontinuerlig vårt samarbeid.

Klikk her for å forstørre

Klikk for å forstørre

Find your Programmer
Test Month
We can help