Software Developer India respekterar och värdesätter våra medarbetares oberoende och kreativitet och ger en enkel och bekväm arbetsmiljö för dem att utnyttja sina talanger.

Ja, vi har strikt teamstruktur och roller för ledare och programutvecklare, men det betyder bara skillnaden i ansvarsområden; ledare hittar problem och ger support eller råd vid behov, men beställer aldrig. Vi uppnår lagframgång genom nära och ömsesidigt samarbete.

Du kommer att njuta av arbetsstilen här:

  • Att ta emot råd och agera frivilligt snarare än att lyda ledaren;
  • Håll information transparent snarare än att dölja den;
  • Var ansvarig för eget arbete snarare än under tillsyn.