Förtroende och förståelse

Det finns tio värden som driver vårt beteende gentemot varandra och mot klienten:

  • Ärlighet : är viktigt i ett offshoring-sammanhang och får dig att må bättre
  • Förtroende : varandra, vi tror att världen i grunden är en bra plats
  • Respekt : behandla alla i ögonhöjd
  • Förståelse : kulturella skillnader, vare sig det är på kontoret eller med kunder från utlandet
  • Prata : om vi säger att vi kommer att göra något kommer vi att se till att vi gör det
  • Fel : ses inte som en dålig sak, utan en möjlighet att lära sig
  • Relationer : starka relationer med medarbetare och kunder leder till mer förtroende och förståelse och så småningom till ett bättre allmänt välbefinnande
  • Professionalism : talar för sig själv
  • Genomskinlighet : alla siffror, data och information är tillgängliga för alla

-> Och framför allt: Dessa värden styr alla våra planer, beslut och handlingar. Vare sig det är programmerare, företagsledning eller investerare.