Laravel och Vue.js: Varför är det en perfekt kombination?

Laravel och Vue.js: Varför är det en perfekt kombination?

I dagens snabbt föränderliga värld letar utvecklare efter de bästa verktygen för att optimera sina arbetsflöden, öka produktiviteten och göra det möjligt för dem att producera webbapplikationer av högsta kvalitet. Laravel och Vue.js är en kombination som kan hjälpa dem att uppnå det. Båda är kraftfulla och praktiska ramverk för att skapa fullstack-applikationer.

Frontend-utvecklingen underlättas av det sofistikerade JavaScript-ramverket Vue.js, medan Laravel är ett kraftfullt PHP-ramverk som lämpar sig för backend-utveckling. Kombinationen av dessa två ramverk ger en kraftfull plattform för att bygga moderna webbapplikationer. Det kan användas för att skapa funktionsrika applikationer med optimal prestanda. I den här artikeln kommer du att utforska några av anledningarna till att Laravel och Vue.js är en perfekt kombination för modern webbutveckling.

Några av anledningarna till att Laravel och Vue.js kompletterar varandra så bra för fullstack-utveckling är följande:

 • Hjälper till att utveckla reaktiva, händelsestyrda appar
 • Gör det enklare att bygga applikationer med en enda sida (SPA)
 • Förbättrar applikationssäkerheten
 • Enkel åtkomst till databaser
 • Möjliggör serverlös driftsättning
 • Stöd för databasmigrering

1. Hjälper till att utveckla reaktiva, händelsestyrda appar

Kombinationen av Laravel och Vue.js gör det mycket enklare att utveckla reaktiva händelsestyrda applikationer. Som du kanske vet väntar reaktiva applikationer inte på en poll eller förfrågan från ett användargränssnitt, utan händelser skickas till komponenterna när de inträffar. Det gör att du kan utveckla mer responsiva appar som inte kräver att appens komponenter kontinuerligt pollar efter data.

 • Vue.js är ett utmärkt ramverk för att skapa reaktiva applikationer med sin komponentstrategi som bygger på en enda fil.
 • Detta tillvägagångssätt gör det enkelt att organisera koden i små, återanvändbara funktionella enheter som du kan använda i hela programmet.
 • Händelsestyrd programmering är grunden i Laravel, vilket gör det enkelt att skriva modulär kod som reagerar snabbt på händelser i din applikation.
 • Att använda dessa ramverk är därför ett mycket enklare sätt att skapa reaktiva applikationer.

2. Göra det enklare att bygga applikationer med en enda sida (SPA)

En SPA-applikation (Single Page Application) laddar en enda HTML-sida och uppdaterar den dynamiskt efter behov utan att webbläsarfönstret behöver uppdateras. Eftersom SPA låter användarna interagera med din app mer som de skulle göra med en inbyggd mobilapp, är de mer användarvänliga än traditionella webbplatser. För att de ska fungera korrekt måste dock koden på serversidan också hantera alla dessa dynamiska förfrågningar.

Det är enkelt att bygga robusta SPA:er som laddas snabbt och fungerar bra på alla enheter när Laravel och Vue.js används tillsammans. Eftersom båda ramverken främst använder JavaScript bör det vara enkelt att lära sig dem om du redan är bekant med ett eller båda av dem. När Laravel och Vue.js samarbetar kan din applikation se fantastisk ut och starta snabbt.

3. Förbättrar applikationssäkerheten

Laravel har ett antal inbyggda funktioner som ökar säkerheten i din applikation eftersom den utvecklades med applikationssäkerhet i åtanke. Validering av indata, hashning av lösenord, CSRF-skydd etc. är några av dem. Säkerhet är mycket viktigt för många företag, så det är bra att du kan använda Laravel för att skapa en app utan att behöva oroa dig för säkerhetsproblem direkt. Laravel förenklar processen med att utveckla en säker applikation genom att prioritera säkerhet från början.

VueJS innehåller också säkerhetsfunktioner som databindning, tvåvägs databindning, CSRF-skydd och formulärvalidering. Automatisk HTML-escape och strict mode som standard är också två av de inbyggda funktionerna i Vue.js som bidrar till appens standardsäkerhet. Tillsammans ger dessa två ramverk en heltäckande säkerhetslösning för alla webbapplikationer. Så du behöver inte oroa dig för det. Även om båda ramverken är utmärkta när det gäller att förenkla säkerheten är det utan tvekan enklare att använda båda samtidigt än att göra det var för sig.

4. Enkel åtkomst till databaser

Ett annat skäl är den flexibla tillgången till databaserna som båda ramverken ger. På så sätt kan du snabbt utveckla webbapplikationer utan att behöva omfattande kunskaper om databaser eller hur du kopplar dem till din kod. Du kan helt enkelt komma åt databaserna från din kod. Oavsett om det handlar om enkla eller komplexa frågor ger båda ramverken dig enkel åtkomst direkt ur lådan.

 • Detta gör det mycket enklare att utveckla webbapplikationer snabbt och effektivt.
 • Dessutom kan utvecklarna fokusera på andra viktiga aspekter av applikationen, t.ex. användarupplevelsen, i stället för att oroa sig för komplexiteten i databasanslutningen.
 • Det inbyggda stödet för migreringar håller också reda på ändringarna i databasscheman.
 • Detta eliminerar behovet av att skriva en massa kod från grunden och gör det enkelt att upprätthålla en snygg, välorganiserad databas.

5. Möjliggör serverlös driftsättning

En annan anledning till att Laravel och Vue.js fungerar så bra tillsammans är deras serverlösa distributionsmetod. Det eliminerar mycket av det krångel som är förknippat med att distribuera din applikation till en server eftersom allt du behöver göra är att ladda upp din kod och lämna resten till molnleverantörer som Amazon Web Services (AWS). Du kan distribuera din applikation utan att behöva oroa dig för att underhålla eller installera servrar för att hysa den.

 • Eftersom du kan komma igång utan ett DevOps-team eller en serveradministratör på plats är det enkelt att snabbt driftsätta appar. Dessutom sparar du pengar genom att slippa onödiga kostnader för att underhålla servrar hela dagen bara för att få din app online.
 • Genom att använda båda ramverken tillsammans kan du utnyttja deras fördelar när du distribuerar din applikation, även om de båda gör det enkelt att distribuera applikationer.
 • Att distribuera en ny applikation är en barnlek med Laravel tack vare det förintegrerade stödet för AWS Lambda-funktioner och kompatibiliteten med andra tjänster som Heroku och Digital Ocean.
 • Ramverket innehåller allt du behöver direkt ur lådan för att göra det snabbt och enkelt att komma igång. Då kan du koncentrera dig på att skapa fantastiska applikationer i stället för att sätta upp servrar.

6. Stöd för migrering av databaser

Det är nödvändigt att arbeta med databaser för att lagra data när man bygger en webbapplikation. Utvecklarna ansvarar för att databasschemat hålls uppdaterat. Eftersom det är en komplex process där de måste hålla reda på ändringar manuellt och uppdatera din databas i enlighet med detta, kan eventuella misstag som inträffar orsaka problem i framtiden.

Utvecklare använder ofta verktyg för databasmigrering som Flyway eller Sequel Pro i ett försök att undvika dessa problem. Med hjälp av dessa verktyg kan de skapa skript som uppdaterar din databas automatiskt när det behövs, vilket eliminerar risken för fel när du uppdaterar den senare. Larvel och Vue.js stöder migreringar, vilket gör att utvecklare kan använda dessa verktyg för att hålla databasschemat uppdaterat hela tiden. Detta gör att du enkelt kan lägga till nya funktioner eller ändra befintliga utan att vara rädd för att göra misstag.

Ovanstående är alltså några av anledningarna till att du bör överväga att utnyttja kombinationen Laravel och Vue.js. De fungerar så bra tillsammans att de ger dig en mängd inbyggda lösningar som är till stor hjälp när du skapar effektiva appar och SPA:er. Fördelarna med dessa två tekniker gör det mycket enklare att utveckla fullstack-programvara som ger användarna en intuitiv upplevelse, utan att behöva oroa sig för inkompatibilitet mellan olika verktyg eller ramverk.

Intressanta länkar:

Varför blir detta par av Laravel och Vue.js alltmer populärt?

Hur använder man Vue.js med Laravel?

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.