10 syytä IT-projektien epäonnistumiseen

Tietotekniikkahankkeilla on nykyään suuri merkitys useimmissa yrityksissä. Tietotekniikkahankkeen loppuunsaattaminen on suuri haaste, koska se on hyvin monimutkainen prosessi, jossa on otettava huomioon lukuisia riskitekijöitä.

Hanketta pidetään epäonnistuneena, jos se ei saavuta tavoitettaan, tuota haluttua tulosta tai noudata määräaikojaan. Mainittujen syiden lisäksi monet muutkin syyt voivat aiheuttaa hankkeen epäonnistumisen.

Tietotekniikkahankkeiden toteuttamisessa tapahtuvat epäonnistumiset voivat joskus olla turhauttavia, ja niiden välttäminen hinnalla millä hyvänsä on ratkaisevan tärkeää, koska monet yritykset luottavat niihin.

Jos käytät aikaa IT-projektien epäonnistumisten syiden selvittämiseen, mikä on väistämätöntä kaikissa IT-projekteissa, voit valmistautua niihin etukäteen. Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään niitä.

Miksi ne epäonnistuvat?

Aloitetaan siis kymmenestä tärkeimmästä syystä, joiden vuoksi tietotekniikkahankkeet yleensä epäonnistuvat. Epäonnistumisen määritelmä voi vaihdella projektityypin ja projektin toteuttavan organisaation mukaan. Vaikka se vaihtelee, sinun on syytä muistaa joitakin yleisiä syitä epäonnistumiseen, jos olet asiakas tai ohjelmistokehitysyritys.

Myönteisempänä asiana voit työskennellä jokaisen projektin epäonnistumisen syyn parissa varmistaaksesi seuraavan projektisi onnistumisen.

  • Epämääräiset päämäärät ja tavoitteet
  • Riittämätön resurssien suunnittelu
  • Järjettömät aikajanat
  • Viestinnän epäonnistuminen
  • Hankkeen laajuutta ei ole määritelty selkeästi
  • Kehittäjän taidot vs. projektin vaatimukset
  • Scope Stretching/Kultaus
  • Kustannuksia ja aikaa koskevat virheelliset laskelmat
  • Projektipäälliköt, joilla ei ole kokemusta
  • Riskiin valmistautumattomuus

1. Epämääräiset päämäärät ja tavoitteet

Yksi ensimmäisistä tärkeistä epäonnistumisista projektissa on tavoitteiden ja päämäärien epäselvyys. Et voi odottaa projektin onnistuvan, ellet aseta tiimillesi selkeitä tavoitteita ja päämääriä. Projektiin sijoitettu työ ja aika menevät hukkaan, jos et aseta selkeitä tavoitteita ja päämääriä.

2. Riittämätön resurssien suunnittelu

Resursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisiä, rahaa ja materiaaleja, joita käytetään hankkeeseen. Riittävän resurssisuunnittelun puuttuminen pilaa lopulta IT-hankkeen. Henkilöresursseja olisi hallinnoitava hyvien tehtävienhallintavälineiden avulla. Muuten he voivat olla vajaakäytössä tai ylikuormitettuja projektin aikana.

Myös taloudellisten resurssien osalta olisi tehtävä asianmukainen resurssisuunnittelu. Muussa tapauksessa huono kustannusarvio ja epätarkka seuranta johtavat lähes varmasti siihen, että hanke ylittää budjetin ja ajautuu epäonnistumisen partaalle. Näin ollen projektipäälliköt, jotka eivät pysty valvomaan ja hallitsemaan taloutta, aiheuttavat todennäköisemmin projektin epäonnistumisen.

3. Järjettömät aikataulut

Toinen syy ohjelmistoprojektien epäonnistumiseen on se, että projektipäälliköt sopivat epärealistisista aikatauluista ilman rehellisiä keskusteluja ja projektianalyysejä. On kuin pohjustaisi tietä epäonnistumiselle, kun näin ei tehdä eikä mietitä, onko käytettävissä riittävästi resursseja hankkeen haltuunottoon. Loppujen lopuksi sellaisen määräajan noudattaminen, jota ei voida noudattaa, on vähiten motivoiva asia, jota voit tehdä.

4. Viestinnän epäonnistuminen

Puutteellinen viestintä on toinen syy useimpien ohjelmistoprojektien epäonnistumiseen, sillä se johtaa luottamus- ja avoimuusongelmiin. Oletetaan, että kehittäjät tai organisaatio eivät ole tietoisia projektin vaatimuksista tai budjetista. Tällöin siitä on haittaa kehitysprosessille, tehtävien jakamiselle, budjetin jakamiselle, ajan ja rahan menetykselle, projektin toimituksen viivästymiselle jne.

5. Hankkeen laajuutta ei ole määritelty selkeästi

Hankkeen laajuuden määrittely on olennaisen tärkeää tietotekniikkahankkeen käsittelyssä. Se tarkoittaa, että hahmotellaan, mitä projektissa pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä.

Jos et tee niin, joudut kohtaamaan useita ongelmia, kuten asiakkaan odotusten täyttymättä jäämisen, jatkuvat muutospyynnöt koko projektin ajan, merkittävien muutosten tarpeen koko projektin elinkaaren ajan, budjetin ylittymisen ja määräaikojen rikkomisen.

6. Kehittäjien taidot vs. projektin vaatimukset

Tiiminvetäjät antavat toisinaan kehittäjille tehtäviä, jotka ylittävät heidän nykyisen asiantuntemuksensa, jotta asiat saadaan nopeasti tehtyä. Kehittäjä voi olla haluton kertomaan vaikeuksistaan, mikä voi johtaa virheellisiin aloituksiin ja tuotannon viivästymiseen.

Se voidaan välttää luomalla avoimia ja läpinäkyviä viestintäkanavia ryhmänjohtajien, projektipäälliköiden ja ryhmän jäsenten välille. Lisäksi motivoi tiimin jäseniä kertomaan ongelmistaan, kun he tekevät niin.

7. Laajuuden venytys/ kultaus

Joskus kehittäjät tuottavat enemmän kuin odotettiin ja ylittävät suunnitelmat asiakkaan iloksi. Sitä kutsutaan yleisesti nimellä scope stretching tai gold plating. Se ei ole hyvä ajatus, koska saatat tuhlata resursseja, jotka voitaisiin käyttää paremmin MVP:n parantamiseen. On siis tärkeää, että kaikki hankkeeseen osallistuvat ymmärtävät kullattamisen vaarat, jotta hanke ei kärsi.

8. Kustannus- ja aikavirheet

Laskelmat hankkeen kustannuksista ja siihen tarvittavasta ajasta voivat olla tarkkoja mutta toisinaan myös epätarkkoja. Kun työntekijöille annetaan tehtäviä ja heidän odotetaan saavan ne valmiiksi annetussa ajassa, nämä virheet voivat johtaa erilaisiin ongelmiin.

Työntekijät joutuvat kärsimään ylimmän johdon vihasta, kun tehtäviä ei saada valmiiksi annetussa ajassa, vaikka se ei ole heidän syytään.

9. Projektipäälliköt, joilla ei ole kokemusta

Toinen syy on hankkeen hallinnoinnista vastaavien projektipäälliköiden kokemattomuus. Jos he ovat aloittelijoita, joilla ei ole tarpeeksi kokemusta ottaakseen vastuun ja varmistaakseen, että projekti toteutetaan ja toimitetaan onnistuneesti, mitä muuta on odotettavissa kuin projektin epäonnistuminen? On projektipäälliköitä, jotka ottavat projektit vakavasti ja pystyvät tekemään ne.

10. Riskiin valmistautumattomuus

Toinen syy on se, ettei pystytä käsittelemään hankkeen aikana mahdollisesti syntyviä riskejä. Jos näitä riskejä ei hallita asianmukaisesti, projektin aikataulu viivästyy, käyttäjät eivät ota sitä käyttöön, projektit kestävät odotettua kauemmin, budjetit ylittyvät ja projekti epäonnistuu. Yhdenkään hankkeen onnistuminen ei ole taattu, ja virheitä voi sattua. Riskienhallintasuunnitelman laatimisella voidaan lisätä todennäköisyyttä sille, että hanke valmistuu ajallaan, ja samalla vähentää siihen liittyvää epävarmuutta.

Seuraavassa on siis lueteltu syyt, joiden vuoksi IT-projektit epäonnistuvat ja jotka voidaan välttää pohtimalla niitä huolellisesti etukäteen. Hyödynnä mainittuja yleisiä virheitä, jotta voit suunnitella etukäteen ja keskittyä projektien onnistuneeseen loppuunsaattamiseen ja niiden toimittamiseen ajallaan. Projektinhallinnan onnistumisen avain on välttää samojen virheiden tekemistä yhä uudelleen. Kun tajuat tämän, hyödyt sinusta, projektistasi, tiimistäsi ja koko yrityksestä nopeammin kuin myöhemmin.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Mitä on IT-projektinhallinta?

Joitakin ohjelmistokehitysprojektin ideoita

Kuvat: Canva


Kirjoittaja: Sascha Thattil työskentelee Software-Developer-India.com -sivustolla, joka on osa YUHIRO-ryhmää. YUHIRO on intialainen saksalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmoijia IT-yrityksille, virastoille ja IT-osastoille.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.