Mikä on BIM?

Mikä on BIM?

Mikä on BIM? BIM, Rakennustietomallinnuksen / -mallin lyhenne antaa selkeät ohjeet rakennuksen suunnitteluprosessista käyttämällä yhtä, mutta yhtenäistä tietokonemallijoukkoa erillisten piirustussarjojen sijaan. Se kuvaa digitaalisen esityksen laitoksen toiminnallisista ja fyysisistä ominaisuuksista, jossa tietopohjaa jaetaan projektin osapuolten keskuudessa suunnittelusta purkamiseen. Se toimii luotettavana perustana päätöksille sen elinkaaren aikana. Voit

Read more