Mikä on SAP-konsulttien tuntihinta?

Oletko kuullut SAP-konsulteista? Jos olet kiinnostunut ohjelmistoista ja tietokonejärjestelmistä tai sinulla on taustaa niistä, olet luultavasti kuullut tällaisesta uravaihtoehdosta.

SAP on lyhenne sanoista Systems, Applications, and Products (järjestelmät, sovellukset ja tuotteet). Teknisesti ottaen he ovat siis ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet yhteen tai kahteen tietojenkäsittelyn osa-alueeseen. Se voi olla joko toiminnallinen tai tekninen.

Heidän tärkein tehtävänsä on auttaa yrityksiä löytämään oikeat ohjelmistot, jotka vastaavat niiden tarpeita. Uran tulevaisuus on valoisa ja ansiomahdollisuudet suuret, ja useimmat konsultit pitävät sitä erittäin palkitsevana. Tässä artikkelissa kerrotaan, millaisia tehtäviä ja vastuualueita työtehtäviin kuuluu, miksi he ovat kysyttyjä ja mikä on heidän tuntihintansa. Lue lisää.

Mitä he tekevät?

Suurin osa järjestelmä-, sovellus- ja tuotekonsulteista on tietotekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

Heillä on oltava paljon käytännön tietoa SAP-järjestelmistä ja -sovelluksista. Nämä tehtävät edellyttävät vahvaa analyyttisyyttä, huolellisuutta ja projektinhallintataitoja. Ohjelmointikielen taito on eduksi.

He arvioivat, suunnittelevat ja konfiguroivat tietokonejärjestelmiä ja ohjelmistoja varmistaakseen optimaalisen työnkulun ja loppukäyttäjien helppokäyttöisyyden. He keräävät asiakaspalautetta ja tekevät tarvittaessa muutoksia.

Riippuen siitä, millaista konsultointia he tekevät, heidän erityistehtävänsä saattavat muuttua hieman. Järjestelmä-, sovellus- ja tuotekonsulttien neljä päätyyppiä ovat kehittäjä-, liiketoiminta- ja myyntikonsultit, toiminnalliset konsultit ja SAP-peruskonsultit.

Tehtävät

Järjestelmä-, sovellus- ja tuotekonsulttien tehtävät vaihtelevat asiantuntemuksen mukaan. He voivat työskennellä monilla eri aloilla, kuten hallinnossa, asiakaspalveluosastoilla ja yhteyskeskuksissa.

He voivat työskennellä myös esimerkiksi rakennusalalla, tuotannonohjauksessa, kirjanpidossa ja rahoitusanalyysissä. Yleisimpiä heidän yhteisiä tehtäviään ovat muun muassa seuraavat.

 • Käyttäjäystävällisten käyttöliittymien luominen ja toiminnallisuuden parantaminen skriptien ja ohjelmien avulla.
 • Heidän olisi valmisteltava ja toimitettava ratkaisuja, jos työnantaja tai asiakas esittää uusia vaatimuksia.
 • Analysointi ja neuvontapalvelujen ja eritelmien tarjoaminen sekä alueella mahdollisesti esiintyvien monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen.
 • Organisaation nykyisten tietokonejärjestelmien tutkiminen, parannusalueiden tunnistaminen ja johtoryhmän ratkaisuehdotusten tekeminen.
 • Neuvoa yrityksiä siinä, miten järjestelmäsovelluksia ja tuotejärjestelmää käytetään oikein.
 • Järjestät tutustumistapaamisia mahdollisten asiakkaiden edustajien kanssa luodaksesi suhteita ja saadaksesi tietoa heidän erityisvaatimuksistaan.

Tarvittavat taidot

Jokaisen järjestelmä-, sovellus- ja tuotekonsultin tulisi tarvita joitakin tärkeitä taitoja menestyäkseen. Vaikka työ on kannattavaa, se on haastavaa. Siksi sinun on jatkuvasti panostettava taitojesi kehittämiseen, jos haluat pysyä kilpailijoiden edellä, voittaa potentiaalisten asiakkaiden luottamuksen ja vaikuttaa ammattilaiselta.

Riippumatta siitä, minkä tyyppinen konsultti hän on, hänen pitäisi tehtäviensä lisäksi olla erinomainen myös muutamilla muilla aloilla. Tutustu muutamaan niistä alla.

 • Ajanhallinta on yksi niistä perustaidoista, joita tarvitaan, jotta voi toimia tehokkaasti ja tuottavasti konsulttina. Sinun on varmistettava, että varaat kullekin projektille riittävästi aikaa.
 • Teknisten yksityiskohtien ymmärtäminen ja teknisten käsitteiden erittely eri yleisöille on taito, joka erottaa sinut konsultiksi, eli tekninen viestintä.
 • Koska he tekevät jatkuvasti yhteistyötä muiden kanssa, tiimityö on erittäin tärkeää.
 • Sinun tulisi tuntea ongelmanratkaisun iteratiiviset lähestymistavat, joiden avulla voidaan nopeuttaa ja tehostaa organisaatioiden ja prosessien toimintaa.
 • Halu oppia ja laajentaa tietämystäsi.
 • On ratkaisevan tärkeää osata pitää täydellinen esitys, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotta sidosryhmät ostavat sen.

Onko SAP-konsulteilla kysyntää?

Järjestelmät, sovellukset ja tuotteet on käytössä useimmissa maailman johtavissa yrityksissä. S/4HANA:n käyttöönotto on luonut suuria mahdollisuuksia sen konsulteille, kun muut kuin SAP-yritykset siirtävät vanhoja järjestelmiään SAP:iin.

Tarjoamalla ammattimaista opastusta ja tukea yrityksille, jotka haluavat parantaa liiketoimintaprosessejaan, he ovat ratkaisevassa asemassa auttaessaan organisaatioita käyttämään järjestelmäsovelluksia ja tuoteohjelmistoja tehokkaasti.

Tämän vuoksi sen uskotaan olevan loistava uramahdollisuus niille, jotka haluavat työskennellä liiketalouden ja tietotekniikan alalla. Heillä on siis suuri kysyntä juuri nyt. Tällä alalla on lukuisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja etenemiseen. He voivat ottaa vastaan erilaisia tehtäviä ja edetä ylempiin tehtäviin kokemuksen karttuessa.

Kuinka paljon he ansaitsevat?

Järjestelmä-, sovellus- ja tuotekonsulteilla on suuri kysyntä ja he saavat kilpailukykyistä palkkaa, kuten jo mainittiin. Heidän tuntihintaansa voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten koulutus, pätevyys, lisätaidot ja kokemuksen pituus.

SAP-ehdokkaiden kysyntä on valtava, ja heitä on vaikea löytää. Verrattuna muihin IT-alan työpaikkoihin järjestelmien, sovellusten ja tuotteiden toiminnanohjausohjelmistot tarjoavat korkean palkan ja erinomaisen urakehityksen, koska järjestelmien, sovellusten ja tuotteiden asiantuntijoista on pulaa.

 • He voivat odottaa saavansa Yhdysvalloissa tuntipalkkaa 50 eurosta 200 euroon, mutta tyypillisesti palkka vaihtelee 44 euron ja 54 euron välillä.
 • Saksassa juniorikonsultin päiväpalkka on noin 600 euroa ja seniorikonsultin noin 1500 euroa.
 • Intiassa freelancerin palkat vaihtelevat 15 000 eurosta 50 000 euroon vuodessa.
 • SAP-konsultin keskipalkka Intiassa on 20-60 euroa tunnilta.

Kuten artikkelissa mainittiin, on monia syitä, joiden vuoksi järjestelmäsovellusten ja -tuotteiden konsultin ammatti on yksi halutuimmista urapoluista monien korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa. Tällaiset ammattilaiset ovat välttämättömiä jokaisessa yrityksessä, joka käyttää järjestelmiä, sovelluksia ja tuotteita.

Lisäksi alalla on pulaa tällaisista asiantuntijoista. Ei siis ole yllättävää, että he ovat hyvin palkattuja.

Artikkelissa käsiteltiin erilaisia SAP-konsultteihin liittyviä aiheita, kuten heidän tehtäviään, heidän tarvitsemiaan taitojaan ja palvelusta perittäviä tuntihintoja. Hyödynnä artikkelin tietoja löytääksesi pätevimmän asiantuntijan ja palkkaa hänet palvelemaan yritystäsi.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Haluatko SAP-konsultiksi?

Mitkä ovat SAP-konsultin työtehtävät?

Kuvat: Canva


Kirjoittaja: Sascha Thattil työskentelee Software-Developer-India.com -sivustolla, joka on osa YUHIRO-ryhmää. YUHIRO on intialainen saksalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmoijia IT-yrityksille, virastoille ja IT-osastoille.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.