Mitä QA on ohjelmistokehityksessä?

Kuten tiedät, QA tarkoittaa laadunvarmistusta, joka on prosessi, jolla varmistetaan tuotteen laatu. Se on ohjelmistokehitysprosessin kriittisin osa. Joillakin ihmisillä on harhaluulo, että laadunvarmistus on vain testausta, mutta todellisuudessa siihen kuuluu paljon muutakin. Testausvaihe on vain osa sitä.

Ohjelmistokehitysyritykset käyttävät laadunvarmistusta (QA) ensisijaisesti suojellakseen tuotemerkkejään ja säästääkseen aikaa puuttumalla tuotteiden ongelmiin ennen niiden toimittamista. Näin he eivät joutuisi korjaamaan virhettä, palauttamaan tuotetta myöhemmin tai lähettämään asiakkaille tuotetta, joka ei toimi. Tässä artikkelissa selitetään yksityiskohtaisesti, mitä QA tarkoittaa, miten se eroaa testauksesta ja muita asioita.

Miten ohjelmistotestaus ei ole sama asia kuin laadunvarmistus?

Kuten aiemmin sanottiin, testauksen ja laadunvarmistuksen välillä on oltava parempi ymmärrys, ja tässä jaksossa opit, miksi ne ovat erilaisia. Ohjelmiston kehittämisen elinkaaressa ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus ovat kaksi toisiinsa liittyvää mutta erilaista prosessia. Molemmat ovat välttämättömiä lopputuotteen laadun varmistamiseksi.

 • Ohjelmistotestaus on prosessi, jossa tunnistetaan ja todennetaan, täyttävätkö kehitetyt ohjelmistosovellukset tai ohjelmat suunnittelumäärittelyt ja käyttäjävaatimukset.
 • Siihen kuuluu testaussuunnitelmien laatiminen, testitapausten kirjoittaminen sekä manuaalisten ja automatisoitujen testien suorittaminen sen varmistamiseksi, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.
 • Laadunvarmistus puolestaan on joukko prosesseja tai käytäntöjä, joissa keskitytään koko prosessiin, jolla varmistetaan, että tuote tai palvelu vastaa suunnittelun määrittelyjä ja käyttäjän tarpeita.
 • Sen tavoitteena on taata, että se täyttää vahvistetut laatuvaatimukset.
 • Se on jatkuva prosessi, joka alkaa tuotteen tai palvelun suunnitteluvaiheessa ja jatkuu tuotteen tai palvelun kehittämisen, testauksen ja käyttöönoton aikana.
 • Loppujen lopuksi laadunvarmistus on tarpeen lopputuotteen laadun takaamiseksi, mikä vaatii paljon enemmän työtä kuin manuaalinen testaus.

QA:n edut ohjelmistokehityksessä

Ohjelmistotuotteen laadunvarmistuksen asianmukaisesta hallinnoinnista on lukemattomia etuja. Seuraavassa on lueteltu joitakin etuja, joita laadunvarmistus ja ohjelmistotestaus voivat tarjota sovelluskehitysprosessille:

 • Säästää aikaa ja rahaa
 • Parantaa asiakaskokemusta
 • Lisää organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta
 • Varmistaa turvallisten ohjelmistotuotteiden kehittäminen

1. Säästää aikaa ja rahaa

Ensimmäinen ja tärkein hyöty on se, että kun käytetään laadunvarmistuksen parhaita käytäntöjä, voidaan säästää paljon aikaa, jota kehittäjät käyttävät koko kehitysprosessiin. Kun ohjelmistosovelluksia kehitetään, laadunvarmistus (QA) voi varmistaa, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, sillä se suorittaa perusteellista testausta kaikissa vaiheissa ja takaa, että virheet korjataan nopeasti. Kehittäjät voivat edetä ilman toistuvia muutoksia.

 • Ohjelmistokehitysprosessissa ei siis tule viiveitä tai uudelleentyöstöjä, mikä tehostaa prosessia ja parantaa sovelluksen suorituskykyä ja tuotteen luotettavuutta.
 • Asetetut standardit voivat auttaa tunnistamaan tuotteen puutteet ja puuttumaan niihin jo varhaisessa vaiheessa, mikä vähentää riskejä, jotka voivat vaikuttaa sovelluksen toimintaan.
 • Kun testitapaukset ja järjestelmällinen suunnitelma ohjelmiston laadunvarmistusta varten on otettu käyttöön, kaikki tiimin jäsenet tietävät tarkalleen, miten ja miksi testit on suoritettava.
 • Lisäksi voit säästää huomattavia summia rahaa koko ohjelmistokehitysprosessin ajan nopean palautteen ja priorisoitujen korjausten ansiosta.

2. Parantaa asiakaskokemusta

Laadunvarmistuksella on suuri merkitys asiakaskokemuksen parantamisessa. Jos asiakkaat ovat tyytyväisiä toimitetun tuotteen laatuun, heidän antamansa myönteiset arviot voivat auttaa lisäämään ohjelmistokehitysyrityksen tuloja.

Niinpä tuotteen erinomaisen laadun varmistaminen ei ainoastaan paranna asiakaskokemusta, vaan auttaa myös yrityksiä tarjoamaan parhaita palveluja loppukäyttäjille. Tämä auttaa yritystä myös rakentamaan luottamusta ja uskollisuutta asiakkaidensa keskuudessa. Se auttaa myös kasvattamaan asiakaskuntaa ja saamaan lisää suosittelijoita.

3. Lisää organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta

Tärkein painopiste tulisi olla ohjelmistokehitysprosessin laadunvarmistusvaiheessa. Ei, se ei johdu siitä, että ohjelmistossasi on aina virheitä. Tämä johtuu siitä, että haluat välttää satunnaisia korjauksia, kaikenlaista sekaannusta ja epäjärjestyksessä olevia ohjelmistoja. Voit työskennellä tuottavammin ja rauhallisemmin, jos otat QA-testaukseen järjestelmällisen lähestymistavan kehittämissuunnitelmasi alusta alkaen.

 • Ohjelmistokehittäjät pystyvät toimittamaan tuotteen lisäominaisuuksia ajallaan, jos käytät projektissasi ketterää lähestymistapaa.
 • Voit hallita tuotteen kehittämistä ja laadunvarmistusta samanaikaisesti, kun luot sovelluksen tällä menetelmällä.
 • Aikaa, joka voitaisiin käyttää muihin tärkeisiin laadunvarmistustehtäviin, säästyy, tuottavuus kasvaa ja tehokkuus paranee.
 • Asiakkaat ovat tyytyväisiä, ja palvelu paranee.

4. Varmistetaan turvallisten ohjelmistotuotteiden kehittäminen

Sillä voidaan varmistaa sovellusten turvallisuus ja välttää tietovuodot, ja tätä varten testataan erilaisia parametreja. Vuorovaikutus sovelluksen kanssa auttaa varmistamaan, että kaikki järjestelmät ja toiminnalliset osat tekevät yhteistyötä tietojesi suojaamiseksi. Näin voit varmistaa, että toimitat asiakkaillesi entistä monipuolisempia ja turvallisempia tuotteita. Laadukkaan tuotteen tarjoaminen antaa sinulle mahdollisuuden luoda yrityksellesi vankan maineen tuomalla lisää tyytyväisiä asiakkaita.

Luit siis laadunvarmistuksesta, sen erosta testaukseen ja sen hyödyistä. Laadunvarmistuskäytäntöjen käyttöönotto on auttanut monia yrityksiä rakentamaan luottamusta ja uskollisuutta asiakkaidensa keskuudessa tarjoamalla virheettömiä, virheettömiä ja kustannustehokkaita ohjelmistotuotteita. Se on varmistanut, että asiakkaat saavat juuri sen, mistä he ovat maksaneet, eikä odottamattomien virheiden käsittelyyn liity ylimääräistä työtä. Jos yritys ymmärtää strategiat ja osaa soveltaa niitä tehokkaasti, se voi hyötyä laadunvarmistuspalveluista kaikin tavoin.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Laadunvarmistuksen tehtävät ja velvollisuudet ohjelmistokehityksessä

Katso lisätietoja QA:sta ohjelmistojen luomisessa.

Kuvat: Canva


Kirjoittaja: Sascha Thattil työskentelee Software-Developer-India.com -sivustolla, joka on osa YUHIRO-ryhmää. YUHIRO on intialainen saksalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmoijia IT-yrityksille, virastoille ja IT-osastoille.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.