Miten lisätä yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa ohjelmistoprojekteissa?

Johdanto

Tietosuojan tärkeyttä ei voi koskaan aliarvioida tai aliarvioida, koska paljon on vaakalaudalla, kun kyse on käyttäjiltä hankittujen arkaluonteisten tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Verkkomaailma on valtava varasto erilaisia tietoja, joista osa on hyödyllisiä, osa kriittisen tärkeitä, osa ajallisesti arkaluonteisia ja osa vähemmän tärkeitä. Kun avaat sähköpostiviestin ja kirjoitat sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, annat henkilökohtaiset tietosi palveluntarjoajien haltuun siinä uskossa, että ne suojataan eheästi. Sama koskee satoja käyttämiäsi mobiilisovelluksia. Kuvittele, että syötät henkilökohtaiset tietosi ja ajattelet, että ne olisivat turvassa, varsinkin kun ne ovat arkaluonteisia tietoja sijainnistasi, terveydentilastasi ja tietenkin taloudellisista tiedoistasi, mutta ne osoittautuvat hakkeroiduksi ja väärinkäytetyksi! Sitten sinulla on paljon menetettävää! Kun jaat tällaisia henkilökohtaisia tietoja, täytyy olla lakeja, jotka suojelevat myös niitä, eikö niin?

Tietosuojaa koskevien lakien ja periaatteiden ymmärtäminen

Highlands and Islandsin yliopiston periaatteiden mukaan henkilötietojen laillista käsittelyä koskevat seitsemän periaatetta. Seitsemän periaatetta kattavat tietojen käsittelyn, mukaan lukien tietojen keräämisen, järjestämisen, säilyttämisen, muuttamisen, jäsentämisen, käytön, poistamisen tai tuhoamisen. Tässä ovat nämä 7 pilaria, jotka on selitetty heidän verkkosivustollaan:

Laillisuus, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys – Asianomaisten henkilöiden tietojenkäsittelyn on oltava oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja laillista.

Käyttötarkoituksen rajoittaminen – Käsiteltävät tiedot on yksilöitävä yksityiskohtaisesti niille henkilöille, joiden tietoja kerätään, ja tietoja saa käyttää vain tähän yhteen tarkoitukseen.

Tietojen minimointi – Käytä vain tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, eli vain välttämättömiä tietoja.

Täsmällisyys – Henkilötiedot on pidettävä täsmällisinä ja tarkkana.

Säilytysrajoitus – Tietoja saa säilyttää vain sen ajan, jonka ne on mainittu tietojen omistajalle, ei pidempään.

Eheys ja luottamuksellisuus (tietoturva) – Tietojen käsittelyn on tapahduttava asianmukaisesti ja säilytettävä kaikki luottamuksellisuus, eheys ja turvallisuus.

Vastuullisuus – Rekisterinpitäjän on noudatettava GDPR:n periaatteita.

Jokaisen tiedonlouhinnan asiantuntijan ja tietoja käsittelevien henkilöiden on noudatettava sääntelyn ja sääntöjenmukaisen käsittelyn periaatteita. Sääntöjä sovelletaan myös rekisterinpitäjiin, jotka ovat myös vastuussa periaatteiden ja asetusten noudattamisesta. Niiden on osoitettava, että ne noudattavat näitä sääntöjä käsitellessään tietoja.

Eurooppa on melko tiukka tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa kysymyksissä. Eikä ihme, sillä tietoturva on usein heitetty telakalle, kun tietoturvaloukkaukset ja -rikkomukset ovat arkipäivää.

GDPR:n eli yleisen tietosuoja-asetuksen, joka on Euroopan unionin laatima ja hyväksymä maailman tiukin tietoturvaa ja yksityisyyttä koskeva laki, mukaan kaikki, jotka rikkovat tietosuoja- ja tietoturvastandardejaan, saavat raskaita sakkoja ja rangaistuksia. GDPR-vaatimusten noudattamisesta on tulossa melko pelottavaa pienille ja keskisuurille yrityksille, ja ne saattavat kohdata haasteita GDPR:n noudattamisessa.

Jokaisen yrityksen omistajan, joka hallinnoi asiakastietoja ja käsittelee EU:n kansalaisten henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja, on noudatettava tietosuoja-asetuksen periaatteita. Niille, jotka eivät tee niin, määrätään erittäin suuret sakot.

Miten voit siis noudattaa tietosuojaa ja dataa koskevia sääntöjä ja harjoittaa yritystäsi?

Asiakastietojen hallinta ja käsittely on kuin tikarit pään yläpuolella. Heti kun olet varomaton, se iskee päähäsi, ja verta valuu. Samoin on käynyt asiakkaalle, jota on kohdeltu väärin tietovarkauden ja tietojen oikeudettoman käytön yhteydessä. Menetät asiakkaan lopullisesti, ja ehkä myös muita.

Lainsäädännön noudattamisen ymmärtäminen

Kuten edellä on selitetty, on olemassa joitakin tietosuojasääntöjä ja -määräyksiä, joita sinun on noudatettava tiukasti. Joitakin näistä säännöistä ja ohjeista ovat OECD eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, APEC Privacy Framework eli APEC, California Consumer Privacy Act eli CCPA. Niissä määrätään säännöistä, joita organisaatioiden on noudatettava henkilötietoja käyttäessään. Tietosäännöt ja -määräykset voivat todellakin vaihdella merkittävästi maittain, mutta sääntöjen ydin on asiakkaan koskemattomuuden säilyttäminen ja hänen tietojensa suojaaminen.

Projektisuunnitelmaohjelmiston käyttöönotto

Kun ohjelmistokehittäjät käyttävät projektinhallintaohjelmistoa, olisi viisasta käyttää sellaista, jossa on sisäänrakennettuja tietoturvaominaisuuksia, kuten kaksitekijätodennus, salaus ja turvallinen tietojen tallennus. Jotta voit määrittää, mikä projektinhallintaohjelmisto sopisi parhaiten vaatimuksiisi, muista hankkia sellainen, jolla on kokemusta vaaratilanteista ja yrityksen turvallisuuskäytännöistä.

Luottamuksellisten tietojen saatavuuden rajoittaminen

Toinen tapa varmistaa arkaluonteisten tietojen suojaaminen on varmistaa, että arkaluonteiset tiedot ovat vain valtuutetun henkilöstön saatavilla. Tämä tehdään toteuttamalla roolipohjainen käyttöoikeuksien valvonta. Näin vain ne, jotka tarvitsevat tietoja, saavat ne käsiinsä. Tämä käyttöoikeuksien rajoittamismenetelmä estää tahattomat ja tahalliset tietomurrot.

Yksityisyydensuojan suunnittelun periaatteiden käyttöönotto

Ohjelmistokehitystiimi voi sisällyttää yksityisyydensuojan suunnitteluperiaatteet itse sovellusta kehittäessään. Näin yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat voidaan sisällyttää jo suunnitteluvaiheeseen. Tämän avulla voit myös kehittää ennakoivaa asennetta yksityisyyden suojaa kohtaan ja varmistaa, että tietosuoja on järjestelmäarkkitehtuurissa etusijalla. Tämä auttaa kehittäjiä luomaan joustavia ja turvallisia ohjelmistoprojekteja. Tämän periaatteen avulla on myös mahdollista luoda hankkeisiin saavutettavuuden ja vastuullisuuden kulttuuri.

Läpinäkyvyys ja käyttäjien valvonta asetetaan etusijalle

Jokaisen ohjelmistosovelluksen on oltava luotettava käyttäjälle, ja tämä on mahdollista, kun avoimuus ja käyttäjän valvonta ovat riittäviä. Kun kerrot käyttäjille, miten heidän tietojaan säilytetään, kerätään ja jaetaan, he ovat halukkaampia luovuttamaan tietojaan. Anna heille mahdollisuus valita, mitä kätköön jää, jotta he voivat paremmin hallita, millaisen digitaalisen jalanjäljen he jättävät.

Varoitus kolmannen osapuolen ekosysteemiä käytettäessä

Monet kehittäjät käyttävät kolmannen osapuolen integraatioita ja API:ta. On erittäin tärkeää tarkistaa ja arvioida näiden kolmannen osapuolen ekosysteemien yksityisyys. Näiden kolmannen osapuolen integrointien turvatoimien ja tietojenkäsittelykäytäntöjen on oltava linjassa omien käytäntöjesi kanssa.

Säännölliset tietoturvatarkastukset ja tunkeutumistestit

Säännölliset tietoturva-auditoinnit ja tunkeutumistestaus ovat molemmat tärkeitä tietoturva-aukkojen tunnistamisessa ja niiden korjaamisessa. Voit myös pyytää ulkopuolisia tietoturva-asiantuntijoita ymmärtämään ja arvioimaan ohjelmistoprojektisi tietoturvatilanteen. Tietoturva-asiantuntijat tekevät eettisiä hakkerointiharjoituksia todellisissa skenaarioissa, jotta he voivat puuttua tietoturva-aukkoihin ja korjata mahdolliset heikkoudet.

Johtopäätös

Vaikka edellä mainittuja käytäntöjä on ehdottomasti noudatettava, ohjelmistokehitysprojektin johtajan on myös tärkeää luoda turvallisuustietoisuuden kulttuuri koko kehitystiimissä. Anna heille säännöllisesti päivityksiä parhaista käytännöistä ja säännöistä, jotka koskevat turvallisia koodaustekniikoita, tietojenkäsittelyä ja viimeisimpiä verkkouhkia. Tämä auttaisi heitä parantamaan toimintaansa ja luomaan turvallisia ja turvallisia sovelluksia, jotka ovat käyttäjien mieleen. Tämä on myös suora resepti menestykseen.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Joitakin vinkkejä tietosuojan ja tietojen noudattamisen parantamiseksi

Tietosuoja ohjelmistokehityksessä: Mitä sinun tulee tietää

Kuvat: Canva


Kirjoittaja: Sascha Thattil työskentelee Software-Developer-India.com -sivustolla, joka on osa YUHIRO-ryhmää. YUHIRO on intialainen saksalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmoijia IT-yrityksille, virastoille ja IT-osastoille.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.