Ohjelmistokehittäjien keskipalkka Piilaaksossa

Ohjelmistokehittäjien keskipalkka Piilaaksossa

Piilaakso on tunnettu ja merkittävä maailmanlaajuinen tietotekniikan, startup-yritysten ja teknologiayritysten keskus. Se sopii erinomaisesti ohjelmistokehittäjille, jotka etsivät haastavaa ja jännittävää paikkaa, jossa he voivat edetä urallaan. Heille maksetaan korkeaa palkkaa, jos he ovat riittävän ammattitaitoisia ja päteviä. Ohjelmistoinsinöörien kilpailukykyiset alkupalkat voivat vaihdella sijainnin ja elinkustannusten mukaan. Se johtuu siitä, että se on korkeampi kaupungeissa, joissa elinkustannukset ovat korkeammat.

Sijainnin ja elinkustannusten lisäksi ohjelmistokehittäjän palkka Piilaaksossa voi riippua muun muassa hänen kokemustasostaan, taidoistaan ja pätevyydestään. Se voi myös riippua siitä, oletko täyspinokehittäjä, sovelluskehittäjä, backend- vai frontend-kehittäjä. Tässä artikkelissa käsitellään aihetta, jotta saat käsityksen urasta ohjelmistosuunnittelijana tai -kehittäjänä teknologisen innovaation globaalissa keskuksessa. Lue lisää.

SV:n näkökulma ohjelmistoinsinööreihin

Piilaakson yritysten näkökulma ohjelmistokehittäjiin tai insinööreihin on erilainen kuin perinteisissä yrityksissä. Ne eroavat suuresti toisistaan työkulttuuriinsa soveltamiensa käytäntöjen ja saamiensa korkeampien palkkojen osalta. Heille annetaan riittävästi itsenäisyyttä osallistua liiketoimintaan, jotta vipuvaikutus pysyy korkeana.

SV:n kaltaisissa yrityksissä kehittäjien odotetaan tekevän aloitteita ja päätöksiä yksin. Näissä organisaatioissa tunnustetaan, että he pystyvät paremmin löytämään ratkaisuja ongelmiin niiden ilmaantuessa. Johtajat siis jättävät tehtävät heille, koska he tietävät, että yritykselle on hyötyä siitä, että he pääsevät käsiksi kaikkiin asiaankuuluviin liiketoimintaympäristöihin ja saavat tilaa tehtävien suorittamiseen.

 • Yritykset palkkaavat ohjelmoijia teknisten taitojensa lisäksi myös heidän viestintä- ja ongelmanratkaisukykynsä vuoksi.
 • Piilaakson ohjelmistokehittäjät voivat työskennellä ympäristössä, jossa arvostetaan tuloksia enemmän kuin ohjeiden noudattamista, minkä ansiosta he voivat tehdä parempia päätöksiä.
 • Heitä rohkaistaan sitoutumaan muuhun yritykseen ja luomaan yhteyksiä muihin ihmisiin kuin muihin insinööreihin.
 • SV-yritysten ohjelmistoinsinöörit kannustavat insinöörien välistä viestintää, kun he kyseenalaistavat, miten toinen tiimi tekee jotakin.
 • Lisäksi tässä prosessissa voidaan palata ”perinteiseen” malliin, jossa johtaja avustaa ongelmanratkaisussa, jos toisen tiimin insinööri ei pysty auttamaan.
 • SV:n kaltaiset yritykset pitävät teknologiaa myös voittokeskuksena eikä kustannuspaikkana, joten eroja voidaan tarkastella tästä näkökulmasta.
 • Perinteisiin yrityksiin verrattuna ne pitävät insinöörejä ongelmanratkaisijoina ja arvon tuottajina.

Miksi niiden kysyntä on suurta?

SV-yritysten ohjelmistokehittäjien palkat ovat korkeat, koska heidän taitojensa kysyntä on suurta ja alueen elinkustannukset ovat korkeat. Ihmiset eivät halua muuttaa Piilaaksoon, koska heillä ei ole varaa asua täällä, elleivät yritykset tarjoa heille riittävää palkkaa. Palkankorotukset johtuvat siitä, että yritykset kilpailevat korkealaatuisista työntekijöistä, jotka haluavat asua täällä. Ohjelmistoinsinöörin palkka teknologiayrityksessä voi sisältää kolme vakiokomponenttia:

 • Peruspalkka on se, mitä saat joka kuukausi vain siitä, että tulet töihin. Se on yleensä kiinteä ja noteerataan vuosittain.
 • Käteispalkkiot voidaan jakaa neljännesvuosittain tai vuosittain, ja ne riippuvat yleensä henkilön suorituksesta kyseisellä ajanjaksolla. Käteispalkkiot maksetaan usein prosentteina palkasta (5-30 %).
 • Pitkäaikaiset kannustimet tarjoavat jotain, joka voidaan muuttaa rahaksi vasta jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Esimerkkejä näistä ovat rajoitetut osakeyksiköt, osakeoptiot tai muut vastaavat maksut.
 • Saat tietyn määrän, yleensä kerran vuodessa, ja jossain vaiheessa tulevaisuudessa (1-5 vuotta) nämä yksiköt voidaan vaihtaa käteiseksi käypään hintaan. Nykyinen korko määräytyy sen perusteella, miten hyvin yrityksellä menee.
 • Osakeyksiköiden osalta merkitystä on vain osakkeen hinnalla silloin, kun osakeyksiköt tulevat omiksi (eli kun ne ovat ansaintakelpoisia).

Keskimääräiset palkat kokemusvuosien mukaan

Seuraavassa taulukossa esitetään SV-yritysten palveluksessa olevien ohjelmoijien keskimääräinen vuosipalkka sekä kunkin ohjelmoijan kokemusvuosien määrä.

KokemusvuodetPalkka vuodessa
Alle 1 vuosi133,650.46 EUR
1 – 2 vuotta137,311.20 EUR
6-9 vuotta157,051.58 EUR
Yli 10 vuotta179,938.40 EUR

Keskimääräiset palkat kehittäjätyypin mukaan

Tässä on tyypillinen palkka, jota ohjelmoijille tarjotaan sen mukaan, millaisessa roolissa he työskentelevät SV-yrityksissä. Katso alla oleva taulukko.

Rakennuttajan tyyppiPalkka vuodessa
Täyden pinon kehittäjä85,664.18 EUR
Sovelluskehittäjä101,467.68 EUR
Back End -kehittäjä150,439.68 EUR
Front End -kehittäjä107,714.55 EUR
.NETTO83,679.63 EUR
Java102,012.54 EUR
Python89,910.94 EUR
JavaScript124,247.98 EUR
Android160,311.46 EUR
C ++135,221.40 EUR

Työskentely Piilaaksossa on pikemminkin sitä, että sijoitut asiantuntijoiden ja lahjakkaimpien ja menestyneimpien kehittäjien joukkoon. Sillä voi olla sekä etuja että haittoja. Olisit saanut artikkelista käsityksen siitä, miten ohjelmoijat työskentelevät siellä ja minkälaista keskipalkkaa he saavat vuodessa. SV-yrityksiin voi päästä, jos on tarpeeksi ammattitaitoinen ja pätevä sopeutuakseen niiden työkulttuuriin, joka poikkeaa perinteisen yrityksen näkökulmasta.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Mitkä ovat ohjelmistokehittäjän tärkeimmät tehtävät?

Haluatko ohjelmistokehittäjäksi?

Kuvat: Canva


Kirjoittaja: Sascha Thattil työskentelee Software-Developer-India.com -sivustolla, joka on osa YUHIRO-ryhmää. YUHIRO on intialainen saksalainen yritys, joka tarjoaa ohjelmoijia IT-yrityksille, virastoille ja IT-osastoille.

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.