Ura

Ohjelmistokehittäjä Intia kasvaa ja tarvitsemme päteviä ohjelmistokehittäjiä, jotka osaavat ajatella alusta alkaen ja voivat työskennellä ennakoivasti ratkaisujen löytämiseksi asiakkaillemme. Etsimme erityisesti ohjelmistokehittäjiä, joilla on kokemusta työskentelystä kansainvälisten asiakkaiden hyväksi ja sujuvasti englantia. Liity tiimimme joukkoon ja menesty maailmanlaajuisesti toimivan ohjelmistokehitysyrityksen joukossa, joka pyrkii tulemaan johtajaksi erityisesti saksankielisillä markkinoilla.

Values we are looking for:

 • Nautimme työstä, jota teemme asiakkaidemme hyväksi
 • Yritämme ennakoivasti löytää ohjelmistoratkaisuja asiakkaillemme
 • Olemme luovia ja innovatiivisia jokaisessa tekemässämme ohjelmistoprojektissa
 • Pidämme VOIMASSA TEEN mentaliteetin
 • Uskomme, että menestyksemme on asiakkaidemme menestys, ja menemme ylimääräiselle mailille sen toteuttamiseksi

Senior PHP Developer

Senior Software Developers -rooli on suunnitella ja hallita kehitettävän sovelluksen yhtä tai useampaa komponenttia / moduulia. Jonkin verran asiakkaan vuorovaikutusta ollaan mukana.

Tehtävän vastuu:

 • Suunnittelu, ohjelmointi ja yksikötestaus.
 • Vaatimusten kerääminen, analysointi ja ongelmanratkaisu / selvennys (osana vaatimusten analysointitiimiä)
 • Tee tiivistä yhteistyötä ryhmän ja asiakkaan kanssa ja johda ryhmää teknisissä keskusteluissa.

Olennaista:

 • Vahva kokemus monimutkaisten sovellusten suunnittelusta ja kehittämisestä käyttäen Core PHP- ja PHP-kehyksiä
 • Osoita poikkeuksellisia ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisiä kykyjä.
 • Vahva OOPS: ssä ja sen on oltava työskennellyt perusteellisesti PHP 4: n ja 5: n kanssa.
 • Olisi pitänyt käyttää vähintään yhtä PHP MVC -kehystä, kuten (CakePHP / Code Igniter / Symfony / Zend)
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintätaito.
 • Kokemus: 2-4 vuotta PHP-ohjelmoinnissa.

Toivottava:

 • Perusarviointikokemus.
 • Itse aloittava ja nopea oppija
 • Pitäisi pystyä toimimaan startup-ympäristössä, joka on hyvin dynaaminen ja haastava
 • Erittäin itse motivoitunut ja ohjattu
 • Kyky työskennellä ilman paljon valvontaa
 • Ennakoiva ja älykäs
 • Kokemus työskentelystä tiimikeskeisessä ja yhteistyöympäristössä
 • BE / Btech (tietojenkäsittelytiede / informaatiotiede) /MCA/M.Sc./M.Tech.
Toimisto: Thrissur tai Kochi

Android Application Developer

Työnkuvaus :

  Seniorinsinöörin tehtävänä on suunnitella ja hallita kehitettävän sovelluksen yhtä tai useampaa komponenttia / moduulia. Tämä henkilö voi myös johtaa pientä kehittäjäryhmää, joka työskentelee hänen kanssaan tietyllä moduulilla. Jonkin verran asiakkaan vuorovaikutusta voi olla mukana.

Työvastuudet :

 • Suunnittelu ja ohjelmointi
 • Mentorin nuoremmat ohjelmoijat
 • Vaatimusten kerääminen, analysointi ja ongelmanratkaisu / selvennys (osana vaatimusten analysointitiimiä)
 • Ponnistusarvio moduuleille, alijärjestelmille tai käyttötapauksille
 • Testaus
 • Muu annettu tehtävä

Paikkavaatimukset:

 • Keskeiset taidot: Java / J2ME, Eclipse, xml, Android API: t, Android SDK
 • Vähintään 2 vuoden työkokemus käytännön ohjelmoinnista
 • Enintään 3 vuoden kokemus mieluiten Java-ohjelmasta
 • Vähintään kahden vuoden kokemus Java-ohjelmoinnista
 • Työskenteli vähintään 2 Java-projektissa. Kokemus mobiilisovellusten kehittämisestä
 • Perusarviointikokemus
 • Itse aloittava ja nopea oppija
 • Pitäisi pystyä työskentelemään kasvavassa yritysympäristössä, joka on hyvin dynaaminen ja haastava
 • Hyvä suullinen ja kirjallinen viestintätaito
 • Erittäin itse motivoitunut ja ohjattu
 • Kyky työskennellä ilman paljon valvontaa
 • Kokemus työskentelystä tiimikeskeisessä ja yhteistyöympäristössä
 • Halutut taidot: KSOAP, Android SDK 1.5
Toimisto: Thrissur tai Kochi

Senior .NET Developer

Työprofiili:

Etsimme vanhempaa .NET-kehittäjää, jolla on 3-5 vuoden kokemus ja jolla on todistettu menestyksekäs kehitystyö. Sinulla on oltava erinomaiset taidot kehittää verkkosovelluksia käyttämällä suosittuja .NET-kehyksiä ja CMS: ää sekä hyvä tausta parhaiden kehitystapojen ja koodausstandardien käytössä. Tehtävä sisältää paljon vuorovaikutusta ulkomaisten asiakkaiden kanssa, altistumista uusille tekniikoille ja paljon omaa vastuuta.

Työnkuvaus:

· Analysoidaan vaatimukset, ongelmat ja ratkaistaan ne parhaalla mahdollisella ratkaisulla

· Omistautuminen korkealaatuisen työn tuottamiseen ja aikataulujen noudattamiseen

· On oltava hyvät analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot

· Kyky työskennellä itsenäisesti

Työn määrittely:

· Kokemus 3-5 vuotta

· Erinomainen kehittäminen .NET, C #, ASP.NET. VB.NET .NET 2.0, 3.5, SQL Server

· Hyvät konseptit objektisuuntautuneesta suunnittelusta / kehittämisestä

· Hyvä HTML, CSS, Ajax, Javascript, XML tuntemus

Työvastuudet:

· Vahva asiakastaito

· Koodaus / testaus

· Laatuvakuutus

Toimisto: Thrissur tai Kochi

Senior Java Developer

Ensisijaiset vastuut:

1. Kehitä, testaa, ylläpidä ja dokumentoi korkealaatuinen koodi, joka heijastaa suunnittelua ja turvallisuutta koskevia parhaita käytäntöjä
2. Kehitä työkaluja palvelujen rakentamisen, korjaamisen, käyttöönoton ja hallinnoinnin tukemiseksi sekä paikan päällä että isännöityissä ympäristöissä
3. Suorita avoimen lähdekoodin tuotteiden integrointi muihin järjestelmiin
4. Työskentele teknisten ja liikekumppaneiden kanssa sopivan ratkaisun ja tekniikan määrittämiseksi ja määrittelemiseksi projektivaatimusten täyttämiseksi

Tutkinnot:

1. Neljän vuoden tutkinto akkreditoidusta yliopistosta
2. Aikaisempi kokemus analyyttisessä tai ohjelmointiympäristössä
2. Vahvat objektisuuntautuneet analyysi- ja suunnittelutaidot
3. Kokemus n-tason verkkosovellusten kehittämisestä
4. Vahvat kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
5. Pystyy toimimaan mahdollisimman pienellä ohjauksella, moniajo useita projekteja samanaikaisesti
6. Kyky työskennellä yhteistyöryhmäympäristössä

Työvastuudet:

· Vahva asiakastaito

· Koodaus / testaus

· Laatuvakuutus

Toimisto: Thrissur tai Kochi

iPhone Application Developer

Työnkuvaus :

  Seniorinsinöörin tehtävänä on suunnitella ja hallita kehitettävän sovelluksen yhtä tai useampaa komponenttia / moduulia. Tämä henkilö voi myös johtaa pientä kehittäjäryhmää, joka työskentelee hänen kanssaan tietyllä moduulilla. Jonkin verran asiakkaan vuorovaikutusta voi olla mukana.

Työvastuudet :

Pätevyys: BE / BSc / BCA / MCA / MCM

Keskeiset taidot:

iOS – i P hone -4, iPhone 4 s, iPhone 5, verkkopalvelut
Vahvat OO: n suunnittelu- ja ohjelmointitaidot tavoite-C: ssä
Perehtynyt iOS SDK: een (UIKit, Cocoa Touch, Core Data, Core Location jne.)
Tuttu xcode


Työnkuvaus:

Ymmärtäminen muille käännetyille kielille
Kokemus verkkopalvelujen integroinnista (SOAP, REST, JSON, XML)
Kokemus verkkoteknologian avulla tapahtuvasta kehityksestä
Hyvä ymmärrys OO-ohjelmoinnista ja suunnittelumalleista
Hyvä HTML5-, JavaScript-, jQuery-, Ajax- ja PHP-tiedostojen tuntemus
Koe verkko- ja natiivisovellusten rakentaminen
Kokemus sosiaalisen median sovellusliittymien käytöstä
Mainosten integrointi kolmannen osapuolen mainospalvelimella (DART)
Versionhallinnan (esim. SVN) käyttö
Erinomainen virheenkorjaus- ja optimointitaito

Halutut taidot:

PHP-kehykset (esim. Zend)
PHP-mallimoottorit (esim. Smarty)
Luova suunnittelutaito

Toimisto: Thrissur tai Kochi

Project Manager

Työnkuvaus :

 • Projektipäällikkö valvoo kaikkia projektin näkökohtia suunnittelun, seurannan ja valvonnan avulla.
 • Projektipäällikkö on vastuussa projektin loppuun saattamisesta ajoissa, budjetin ja eritelmien mukaisesti.
 • Tätä varten pääjohtaja suorittaa erilaisia tehtäviä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikkien resurssien koordinoinnin, määräaikojen asettamisen, vastuiden jakamisen ja projektin etenemisen seurannan, yhteenvedon ja viestinnän.

Työvastuudet :

 • Suorittaa monimutkaisia projekteja / ohjelmia suunnittelusta ja kehittämisestä tuotantoon.
 • Määrittelee vaatimukset ja suunnittelee projektin elinkaarikäytön.
 • Määrittää resurssit ja aikataulun projektin / ohjelman toteuttamiseen.
 • Luo strategioita riskien vähentämiseksi ja varautumissuunnittelua varten.
 • Projektisuunnitelmat, arvio ja toimitusaikataulu, tavoitteet ja virstanpylväät.
 • Suorittaa ryhmän arviointeja.
 • Tunnistaa ja ratkaisee projektikysymykset tehokkaasti.
 • Suunnittelee ja ylläpitää teknistä ja projektidokumentaatiota.

Paikkavaatimukset:

 • Vähintään 2 vuoden kokemus projektinhallinnasta, kokonaiskokemus 5-6 vuotta.
 • Aikaisempi kokemus tekniikoista, kuten JAVA, PHP, MySQL, mikä tahansa mobiilialusta on suositeltava.
 • Pitäisi olla erinomainen suullinen ja kirjallinen viestintätaito
 • Vahvat organisaatio-, esitys- ja asiakaspalvelutaidot.
 • Kokemus mobiiliprojektien käsittelystä on lisäetu.
 • Pitäisi olla kokemusta ketterästä kehitysmallista
 • Hallitsee projektinhallintaohjelmistot (Redmine / openproj mieluiten)
 • Pitäisi olla tietoinen ja päivitetty nykyisistä tekniikoista ja trendeistä IT-alalla
 • Projektinhallintatekniikoiden ja -työkalujen tuntemus
 • Osoittaa johtajuutta määrittelemään projektiriskin vaatimukset.
 • Pitäisi pystyä työskentelemään startup-ympäristössä, joka on hyvin dynaaminen ja haastava
 • Erittäin itse motivoitunut ja ohjattu
 • Kokemus työskentelystä tiimikeskeisessä ja yhteistyöympäristössä

Voit hakea lähettämällä ansioluettelosi osoitteeseen careers@software-developer-india.com
tai soita meille numeroon + 91-984-6861166