Wat is DevOps?

Wat is DevOps?

Uit de term DevOps kun je opmaken dat het een combinatie is van de woorden development en IT operations. Precies! De DevOps-methodologie is een verzameling praktijken, tools en culturele concepten die softwareontwikkeling en IT-processen automatiseren en integreren. Het combineert softwareontwikkeling en IT-operaties, zoals uitrol, in een enkel continu proces, in tegenstelling tot het traditionele softwareontwikkelingsmodel, waarbij ontwikkelaars code schreven en operaties deze apart implementeerden en ondersteunden.

Het legt sterk de nadruk op team empowerment, teamoverschrijdende communicatie en technologische automatisering. Daarom helpt DevOps organisaties om applicaties en diensten met hogere snelheden te leveren, zodat ze hun klanten beter kunnen bedienen en effectiever kunnen concurreren. Als je sneller betere software wilt bouwen met efficiëntie en veiligheid, dan is DevOps het antwoord. Lees er meer over in het artikel.

Hoe werkt het?

Zoals gezegd zijn ontwikkel- en operations-teams niet langer van elkaar geïsoleerd, volgens het DevOps-model. Deze nieuwe manier van werken, deze culturele verschuiving, heeft een grote impact op teams en de bedrijven waarvoor ze werken. Beide teams worden samengevoegd tot één team en werken samen gedurende de hele levenscyclus van het product, van ontwikkeling en testen tot implementatie en beheer.

De effectieve werkwijzen die deze teams volgen, zorgen ervoor dat de toenmalige arbeidsintensieve en langzame processen worden geautomatiseerd. Ze versnellen en automatiseren procedures met behulp van technologiestacks en tooling, wat bijdraagt aan een hogere betrouwbaarheid. Deze tools verhogen ook de snelheid van een team door engineers in staat te stellen taken zelf te beheren (zoals het implementeren van code of het beschikbaar stellen van infrastructuur) waarvoor normaal gesproken ondersteuning van andere teams nodig zou zijn.

Het team profiteert ervan door een reeks vaardigheden te ontwikkelen die niet beperkt zijn tot één functie.

Er zijn enkele DevOps-modellen waarin kwaliteitsbewaking en beveiligingsteams nauwer samenwerken met ontwikkel- en operationele teams. DevSecOps is de term die wordt gebruikt om een DevOps-team te beschrijven waarbij beveiliging de primaire focus van het team is.

Kernprincipes van de DevOps-methodologie

De leidende ideeën die de DevOps-cultuur en -procedures ondersteunen, staan bekend als DevOps-principes. Laten we dieper op deze concepten ingaan:

1. Systeemintegratie

Het integreren van verschillende systemen en tools in de softwareontwikkeling en -implementatie van een organisatie is de basisprincipe van de methodologie. Door de obstakels weg te nemen die ontwikkeling en uitvoering vaak scheiden, streeft deze integratie naar één effectieve workflow waarin verschillende teams en onderdelen gemakkelijk samenwerken.

2. Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de methodologie is effectieve communicatie. Open communicatie van ideeën, informatie en inzichten wordt aangemoedigd tussen teams. Samenwerken is essentieel om gedeelde doelen te bereiken en middelen zoals chatrooms en documentatie zijn essentieel voor het bevorderen van effectieve en transparante communicatie.

3. Multifunctionele teams

Door samen te werken streven cross-functionele teams, bestaande uit mensen met verschillende vaardigheden, naar volledige verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en beheren van applicaties. Deze methode bevordert een uitgebreid begrip van de levenscyclus van softwareontwikkeling en -beheer.

4. Continue en naadloze levering

Het softwarereleaseproces is geautomatiseerd door middel van continuous delivery, wat het mogelijk maakt om wijzigingen in de code uit te rollen naar staging- of productieomgevingen wanneer dat nodig is. Door de haperingen en oponthoud van handmatige implementaties tot een minimum te beperken, garandeert deze aanpak een snellere time-to-market voor updates en nieuwe functies.

5. Voortdurende inzet

Wijzigingen in de code worden automatisch uitgerold naar productieomgevingen via continuous deployment, dat verder gaat dan continuous delivery en alleen plaatsvindt nadat geautomatiseerde tests zijn geslaagd. Deze procedure garandeert dat gebruikers nieuwe functies en updates snel ontvangen en versnelt het release proces nog meer.

6. Feedback verzamelen

In DevOps zijn feedbacklussen cruciaal voor voortdurende ontwikkeling. Problemen kunnen vroeg in de ontwikkelingscyclus worden gevonden door feedback te verzamelen van gebruikers, belanghebbenden en geautomatiseerde tests. Software van hogere kwaliteit wordt geproduceerd doordat problemen snel en vakkundig worden opgelost.

7. Beslissingen nemen

De methodologie moedigt gegevensgestuurde besluitvorming aan. Voor het ontwikkelen, implementeren en schalen van infrastructuur vertrouwen teams op statistieken en analyses om hen te helpen beslissingen te nemen. Door gebruik te maken van deze inzichten kunnen organisaties hun strategieën beter afstemmen op gebruikersgedrag en daadwerkelijke prestaties.

8. Infrastructuur als code (IaC)

De Infrastructure as a Code (IaC) benadering behandelt infrastructuurvoorziening als code, wat automatisering, versiebeheer en uniformiteit in middelenbeheer mogelijk maakt. Het beschikbaar stellen van middelen wordt effectiever en herhaalbaar wanneer teams infrastructuurconfiguraties kunnen definiëren en beheren via code.

9. Schaalbaarheid

Schaalbaarheid is een topprioriteit voor DevOps-teams bij het ontwikkelen van apps en infrastructuur. Schaalbare systemen kunnen de groei van een organisatie ondersteunen zonder afbreuk te doen aan de prestaties door toenemende werklasten te beheren en te reageren op schommelingen in de vraag.

10. Versiebeheer

Git en andere versiebeheersystemen zijn essentieel voor DevOps. Ze maken het voor teams mogelijk om effectief te communiceren, alle codewijzigingen bij te houden en codewijzigingen te beheren. De stabiliteit van de code wordt gegarandeerd door versiebeheer, wat ook de samenwerking tussen ontwikkelaars vergemakkelijkt.

11. Beveiliging

De DevOps-pijplijn is niet compleet zonder beveiliging. DevSecOps-processen zorgen ervoor dat beveiliging niet in het gedrang komt in naam van efficiëntie of snelheid. Om zwakke punten en bedreigingen te voorkomen, worden beveiligingsoverwegingen in elke fase van het ontwikkelings- en implementatieproces opgenomen.

12. Monitoren en loggen

Zichtbaarheid in systeemprestaties en problemen wordt mogelijk gemaakt door voortdurende monitoring en logging. Teams kunnen ervoor zorgen dat applicaties en infrastructuur optimaal draaien door real-time inzichten te gebruiken om problemen in een vroeg stadium te identificeren en op te lossen.

13. Herstel na rampen

DevOps-teams maken sterke noodherstelplannen om downtime en gegevensverlies te beperken in het geval van onvoorziene rampen of storingen. Om gegevensintegriteit en bedrijfscontinuïteit te garanderen, zijn deze plannen essentieel.

14. Naleving

Praktijken in DevOps moeten in overeenstemming zijn met branchespecifieke voorschriften en compliancestandaarden. Om te garanderen dat nalevingscontroles consistent worden toegepast en om het risico op niet-naleving en de bijbehorende boetes te verlagen, wordt vaak gebruikgemaakt van automatisering.

15. Een innovatieve cultuur

Om processen voortdurend te verbeteren, moedigt DevOps experimenteren en het verkennen van nieuwe technologieën en methodologieën aan. Dit bevordert een innovatieve cultuur. Deze manier van denken stimuleert innovatie en flexibiliteit, wat bedrijven helpt concurrerend te blijven in een markt die snel verandert.

Voordat je DevOps implementeert, moet je bedrijf zich ertoe verbinden om alle bestaande teams, tools en processen te evalueren en de nodige wijzigingen of verwijderingen door te voeren. In essentie betekent dit het opzetten van de infrastructuur zodat teams hun producten kunnen bouwen, implementeren en beheren zonder al te afhankelijk te zijn van externe hulp. DevOps vereist ook een mentaliteitsverandering, waarbij medewerkers samenwerken en zich richten op een gemeenschappelijk doel. Daarnaast moeten bedrijven investeren in de juiste tools en middelen om ervoor te zorgen dat hun DevOps-reis een succes wordt.

Interessante links:

Hoe DevOps uitleggen in gewoon Engels

Bekijk meer informatie over DevOps

Foto’s: Canvas


De auteur: Sascha Thattil werkt bij Software-Developer-India.com, een onderdeel van de YUHIRO Group. YUHIRO is een Duits-Indiase onderneming die programmeurs levert aan IT-bedrijven, agentschappen en IT-afdelingen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.