10 anledningar till att IT-projekt misslyckas

IT-projekt spelar en viktig roll i de flesta företag idag. Det är en stor utmaning att slutföra ett IT-projekt eftersom det är en mycket komplex process med många riskfaktorer att ta hänsyn till.

Ett projekt betraktas som misslyckat om det inte når sitt mål, inte levererar den önskade leveransen eller inte håller sina tidsfrister. Förutom de nämnda kan många andra orsaker leda till att ett projekt misslyckas.

Det kan ibland vara frustrerande att misslyckas med att genomföra IT-projekt, och det är viktigt att undvika dem till varje pris eftersom många företag är beroende av dem.

Om du tar dig tid att ta reda på orsakerna till att IT-projekt misslyckas, vilket är oundvikligt i alla typer av IT-projekt, kan du förbereda dig i förväg. Den här artikeln hjälper dig att förstå dem.

Varför misslyckas de?

Låt oss börja med de tio främsta orsakerna till att IT-projekt tenderar att misslyckas. Definitionen av misslyckande kan variera beroende på typ av projekt och organisation som genomför projektet. Även om det varierar, bör du komma ihåg några vanliga orsaker till misslyckanden om du är kund eller ett programvaruutvecklingsföretag.

På ett mer positivt sätt kan du arbeta med varje orsak till att ett projekt misslyckas för att säkerställa att ditt nästa projekt blir framgångsrikt.

  • Vaga mål och syften
  • Otillräcklig resursplanering
  • Oförnuftiga tidslinjer
  • Bristande kommunikation
  • Projektets omfattning är inte klart definierad.
  • Utvecklarens kompetens i förhållande till projektets krav
  • Sträckning av räckvidd/förgyllning
  • Felaktig beräkning av kostnader och tidsåtgång
  • Projektledare utan erfarenhet
  • Att vara oförberedd på risker

1. Vaga mål och målsättningar

Ett av de första stora misslyckandena i ett projekt är att målen inte är klara och tydliga. Du kan inte förvänta dig att ditt projekt ska lyckas om du inte fastställer tydliga mål för ditt team. Den tid och de ansträngningar som investeras i projektet kommer att vara bortkastade om du inte sätter upp tydliga mål och målsättningar.

2. Otillräcklig resursplanering

Med resurser avses här människor, pengar och material som används för ett projekt. Om man inte har en tillräcklig resursplanering kommer IT-projektet till slut att bli en enda röra. De mänskliga resurserna bör förvaltas med hjälp av bra verktyg för uppgiftshantering. Annars kan de bli underutnyttjade eller överarbetade när de arbetar med ett projekt.

Det bör också finnas en ordentlig resursplanering när det gäller ekonomiska resurser. Annars kommer en dålig kostnadsberäkning och en felaktig uppföljning med största sannolikhet att leda till att projektet överskrider budgeten, vilket gör att det riskerar att misslyckas. Projektledare som inte kan övervaka och hantera ekonomin är därför mer benägna att få projektet att misslyckas.

3. Oförnuftiga tidslinjer

En annan orsak till att mjukvaruprojekt inte fungerar är att projektledarna går med på orealistiska tidsramar utan ärliga diskussioner och projektanalys. Det är som att bana väg för ett misslyckande när de inte gör detta och inte överväger om det finns tillräckliga resurser för att ta över projektet. Att hålla en deadline som inte kan hållas är trots allt det minst motiverande du kan göra.

4. Bristande kommunikation

Dålig kommunikation är en av de andra orsakerna till att de flesta mjukvaruprojekt misslyckas eftersom det leder till problem med förtroende och öppenhet. Anta att utvecklarna eller organisationen inte känner till projektets krav eller budget. I så fall kommer det att skada utvecklingsprocessen, uppgiftsfördelningen, budgetfördelningen, förlusten av tid och pengar, förseningar i projektleveransen osv.

5. Projektets omfattning är inte klart definierad.

Att definiera projektets omfattning är viktigt för att hantera ett IT-projekt. Det innebär att man beskriver vad som bör och inte bör göras i ett projekt.

Om du inte gör det kommer du att stöta på flera problem, bland annat att inte leva upp till kundens förväntningar, ständiga önskemål om ändringar under hela projektet, behovet av betydande ändringar under projektets livstid, budgetöverskridanden och överträdelser av tidsfrister.

6. Utvecklarens kompetens i förhållande till projektets krav

Teamledare ger ibland utvecklare uppgifter som ligger utanför deras nuvarande expertis för att snabbt få saker gjorda. Utvecklaren kan vara ovillig att dela med sig av sina svårigheter, vilket kan leda till felstarter och förseningar i produktionen.

Det kan undvikas genom att skapa öppna och transparenta kommunikationskanaler mellan gruppledare, projektledare och gruppmedlemmar. Motivera dessutom gruppmedlemmarna att dela med sig av sina problem när de gör det.

7. Sträckning av räckvidd/förgyllning

Ibland levererar utvecklare mer än väntat och går längre än vad som var planerat för att glädja kunden. Det kallas vanligen för scope stretching eller guldplätering. Att göra det är ingen bra idé eftersom du kan slösa bort resurser som skulle kunna användas bättre för att förbättra MVP. Det är därför viktigt att alla som är involverade i projektet förstår farorna med guldplätering för att inte påverka projektet.

8. Felaktig beräkning av kostnader och tidsåtgång.

Beräkningarna av kostnader och tidsåtgång för projektet kan vara korrekta men ibland också felaktiga. När uppgifter tilldelas anställda och de förväntas slutföra dem inom utsatt tid kan dessa fel leda till olika problem.

Anställda måste ta emot den högsta ledningens vrede när uppgifter inte blir klara inom utsatt tid, även om det inte är deras fel.

9. Projektledare utan erfarenhet

En annan orsak är att de projektledare som förväntas hantera projektet är oerfarna. Om de är nybörjare och inte tillräckligt erfarna för att ta ansvar och se till att projektet genomförs och levereras framgångsrikt, vad kan man då förvänta sig annat än att projektet misslyckas? Det finns projektledare som tar projekten på allvar och som är kapabla att genomföra dem.

10. Att inte vara förberedd på risker

En annan orsak är att man inte kan hantera de risker som kan uppstå under projektet. Om dessa risker inte hanteras på rätt sätt kommer projektets tidsplan att skjutas upp, användarna kommer inte att ta till sig det, projekten kommer att ta längre tid än väntat, budgetarna kommer att överskridas och projektet kommer att misslyckas. Inget projekt är garanterat framgångsrikt och misstag kan hända. Du kan öka sannolikheten för att ditt projekt blir färdigt i tid och samtidigt minska den osäkerhet som är förknippad med det genom att utveckla en riskhanteringsplan.

Här är orsakerna till att IT-projekt misslyckas, som kan undvikas genom att man noga överväger dem i förväg. Använd dig av de vanligaste misstagen som nämns så att du kan planera i förväg och fokusera på att slutföra projekten framgångsrikt och leverera dem i tid. Nyckeln till framgångsrik projektledning är att undvika att göra samma misstag om och om igen. När du inser detta kommer du, ditt projekt, ditt team och hela företaget att gynnas snabbare än senare.

Intressanta länkar:

Vad är IT-projekthantering?

Några av idéerna till projekt för mjukvaruutveckling

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.