Kanban vs Scrum: Vad är det bästa alternativet?

Kanban vs Scrum: Vad är det bästa alternativet? Båda är populära ramverk för projektledning som många team och organisationer använder för att hantera specifika utmaningar när det gäller att organisera arbetet. Kanban fokuserar på att begränsa pågående arbete, vilket är mer lämpligt för team som måste arbeta med flera små uppgifter och hantera flera projekt … Läs mer

Vad gör en mjukvaruarkitekt?

Vad gör en mjukvaruarkitekt? Innehållsförteckning: Introduktion I en tidigare artikel talade vi om mjukvaruarkitekter och hur deras roller skiljer sig från mjukvaruutvecklarnas. Vi berörde lite vad en mjukvaruarkitekt gör när det gäller mjukvaruutveckling. I detta nya inlägg om programvaruarkitekter och vad de gör kommer vi att gå lite djupare in på programvaruarkitektens funktioner och ansvarsområden, … Läs mer

Vad är vattenfallsmetoden inom mjukvaruutveckling?

Vad är vattenfallsmetoden inom mjukvaruutveckling? Innehållsförteckning: Vattenfallsmetoden är en av de metoder för programvaruutveckling som används av många utvecklare för projektledning. Det är ett linjärt tillvägagångssätt från projektstart till slut, vilket innebär att varje fas i utvecklingsprocessen måste slutföras innan man kan gå vidare till nästa. Många organisationer har uppnått önskade resultat genom att använda … Läs mer

Vad är agil programvaruutveckling?

Vad är agil programvaruutveckling? Agil utveckling är en metod för mjukvaruutveckling som prioriterar människor och deras interaktion framför processer och verktyg. Det bygger på Agile Manifesto, en uppsättning principer för programvaruutveckling som togs fram 2001. Det finns fyra kärnvärden som nämns i manifestet och som hjälper dig att förstå mer om metoden. Den innehåller följande: … Läs mer

Hur man minskar riskerna vid mjukvaruutveckling

Hur man minskar riskerna vid mjukvaruutveckling Innehållsförteckning: Introduktion Programvaruutveckling är en komplex process, och även om det finns så många tekniker och programvaror som ska göra det enklare finns det fortfarande vissa risker som man bör vara medveten om. Att lära sig hur man minskar riskerna vid programvaruutveckling underlättar arbetet med att utveckla programvara. Ja, … Läs mer

Agila utvecklingsteam i Indien: vad gör dem unika?

Agila utvecklingsteam i Indien: vad gör dem unika? Innehållsförteckning: Introduktion Agila utvecklingsmetoder är extremt populära bland programvaruutvecklingsteam på grund av deras förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade krav, främja samarbete mellan teammedlemmar och leverera iterativa lösningar. Agil metodik gör det möjligt för teamen att vara mycket produktiva genom att bygga kontinuerliga lösningar med korta … Läs mer

Varför fungerar inte projektbaserad mjukvaruutveckling?

Varför fungerar inte projektbaserad mjukvaruutveckling? Innehållsförteckning Många teknikföretag använder sig av en projektbaserad metod för att slutföra sina mjukvaruutvecklingsprojekt. Denna utvecklingsmodell handlar om att ta fram lösningar på förhand och leverera ett projekt inom en specifik tidsram utan att kompromissa med kvaliteten. Det är i allmänhet inriktat på kortsiktiga mål och är endast möjligt om … Läs mer

Agile vs Kanban: vad är bättre inom mjukvaruutveckling?

Agile vs Kanban: vad är bättre inom mjukvaruutveckling? Innehållsförteckning Introduktion Det finns så många olika tekniker för projekthantering, och var och en av dem har sina egna för- och nackdelar. Att välja en av dem kan vara en utmaning. Utvecklingen av dessa projektledningstekniker har utvecklats avsevärt under årens lopp, och tack vare de många projektledningsverktygen … Läs mer

10 anledningar till att programvaruprojekt lyckas

10 anledningar till att programvaruprojekt lyckas Ett programvaruprojekts framgång är resultatet av utvecklarens eller utvecklingsteamets oändliga ansträngningar för att slutföra projektet i tid och inom budget. Det finns många aspekter som de måste ta hänsyn till för att leverera projektet i enlighet med kraven och samtidigt hålla sig inom budgeten. Projektledning och personalens engagemang spelar … Läs mer

10 anledningar till att IT-projekt misslyckas

10 anledningar till att IT-projekt misslyckas IT-projekt spelar en viktig roll i de flesta företag idag. Det är en stor utmaning att slutföra ett IT-projekt eftersom det är en mycket komplex process med många riskfaktorer att ta hänsyn till. Ett projekt betraktas som misslyckat om det inte når sitt mål, inte levererar den önskade leveransen … Läs mer