Agile vs Kanban: vad är bättre inom mjukvaruutveckling?

Agile vs Kanban: vad är bättre inom mjukvaruutveckling?

Introduktion

Det finns så många olika tekniker för projekthantering, och var och en av dem har sina egna för- och nackdelar. Att välja en av dem kan vara en utmaning. Utvecklingen av dessa projektledningstekniker har utvecklats avsevärt under årens lopp, och tack vare de många projektledningsverktygen har saker och ting blivit enklare. Men var det där diskussionen slutade? Nej, för att lyckas med ett programutvecklingsprojekt måste du välja bland olika metoder som Agile, Kanban, Scrum etc. och välja den bästa av dem.

I den här artikeln kommer vi att diskutera Agile och Kanban, och baserat på informationen här kan du dra en slutsats om vad som skulle vara mest lämpligt för dina projekt.

Mer om Agil metodik

Agil metodik behöver ingen särskild introduktion eftersom den, även om den är något yngre än Kanban, har använts flitigt av utvecklare och projektledare. Agile Manifesto släpptes 2001 och handlar om en omfattande uppsättning kärnvärden och 12 vägledande principer som hjälper utvecklarna att leverera perfekt värde. Det främjar kontinuerlig iteration av utveckling och testning genom hela livscykeln för mjukvaruutveckling. Agile utvecklades som ett alternativ till vattenfallets utvecklingsprocess. Agile är perfekt när du vill ha kontinuerlig kommunikation och direkt kommunikation med alla som är involverade i projektet, inklusive intressenter.

Fördelar med agila metoder

1. Centrerad kring ständigt föränderliga affärskrav

Med Agile-metoden kan företag skapa en produkt som uppfyller de senaste marknadskraven och som kan anpassas till de ständigt föränderliga affärskraven. Detta gör Agile mycket flexibelt.

2. Iterativ metod

Eftersom agila metoder använder ett iterativt tillvägagångssätt förbättras processerna under varje intervall. Produkten finslipas och poleras för att uppfylla kundernas krav.

3. Anpassningsförmåga

Eftersom den centrala principen för Agile är anpassningsförmåga, kan den hantera ändringar i sista minuten och tillgodose kundernas förändrade krav på ett effektivt sätt.

4. Minskad risk

Eftersom projektet ständigt utvärderas och analyseras under sprintarna får cheferna bättre insyn i projektet, och de kan upptäcka och eliminera potentiella problem/frågor. De kan hantera alla mindre problem och hindra dem från att bli stora hinder.

Nackdelar med agila metoder

Den extra flexibiliteten i den agila metoden har faktiskt en nackdel eftersom den kan påverka det slutliga leveransdatumet och förändra produkten helt och hållet. En annan nackdel är att projektkraven ofta inte är särskilt tydliga, och eftersom utvecklaren fortsätter att göra ändringar kan det vara svårt att uppskatta utvecklarens tid och ansträngning.

Mer om Kanban-metoden

Kanban-tekniken är en metod som utvecklades av Toyota i Japan i början av 1940-talet (ja, den är så gammal) för att förbättra produktionseffektiviteten. Huvudprincipen för Kanban-metoden är enkel – fokusera på en aspekt av projektet, visualisera projektet och begränsa antalet uppgifter som experterna måste utföra. Därför kräver metoden full insyn i arbetet och realtidskommunikation av uppgifterna mellan medlemmarna. Medlemmarna kommer också att kunna se varandras arbete och hur långt det har kommit.

Kanban var ursprungligen tänkt att hjälpa till med optimering av produktionslinjer, men kom sedan att anpassas för att användas i programvaruutvecklingsprojekt och även inom projektledning. Kanban-arbete kan spåras med hjälp av visualiserings- och samarbetsverktyg som Asana och Trello. Med Kanban kan du dela upp komplexa uppgifter i små bitar, vilket gör det lättare att arbeta och följa upp.

Kanban är en metod som spårar uppgifter genom varje steg i arbetsflödet. Varje aktivitet registreras på ett så kallat Kanban-kort och flyttas framåt i takt med att teamet gör framsteg i projektet.

Fördelar med Kanban-tekniken

1. Bra för små företag

Med Kanban kan du få ut mesta möjliga av de resurser du har. Genom kontinuerlig uppföljning finns det utrymme för ständiga förbättringar. Detta gör det lättare att identifiera potentiella flaskhalsar och lösa dem så snart som möjligt. Hela teamet är alltid på samma sida.

2. Du får ett riktigt disciplinerat team

Kanban kräver att teammedlemmarna är disciplinerade och organiserade. De måste följa processens riktlinjer. Detta skulle inte vara särskilt svårt eftersom projektet alltid är transparent och alla kan se vad den andra gör.

3. Enkla arbetsflöden

Medlemmarna kan enkelt följa varandras arbete, så att alla kan se vad som händer. Du kommer att kunna organisera arbetet på några minuter. Det finns en möjlighet att ha gränser för pågående arbete. Med dessa gränser är det möjligt att markera eventuell ineffektivitet eller eftersläpning i teamets arbetsflöde.

Nackdelar med Kanban

Kanban är inte inriktat på tvärfunktionella team. Det är inte bra för projekt med långa tidsramar och det är inte lämpligt för komplexa projekt. Det är också viktigt att ha en tydlig struktur, annars blir det svårt att genomföra den.

En titt på de viktigaste skillnaderna mellan Kanban och Agile

  • Agile är mer lämpligt för projekt, där slutmålet kan ändras i takt med att projektet utvecklas. Kanban är mer lämpat för projekt där målet är fastställt, vilket ger mervärde för teamet redan från början.
  • Agila processer främjar iterativ utveckling. Kanban-processer tillåter inte iterativ utveckling.
  • Agila processer använder storyboards för att visuellt beskriva en uppgift eller ett scenario. Dessa är representationer av de potentiella problemen eller användarberättelserna. Kanban har Kanban-tavlor; detta är ett agilt projektledningsverktyg som hjälper till att visualisera arbete, maximera arbete, övervaka pågående arbete.
  • I Agile-metoden delas hela projektet upp i små moduler. Det gör det enklare för teamen att utveckla, testa och modifiera projektet under varje iteration. En högkvalitativ produkt levereras till slut. Kanban fungerar på ett annat sätt. Den visar arbetsflöden för uppgifter. Arbetet optimeras mellan olika team, vilket gör det möjligt för de olika teamen att se varandras arbetsutveckling och framsteg.
  • Planeringen för sprinten kan ta en hel dag, så det finns ett slöseri med tid. Kanban kräver inte så mycket tid eller förberedelser och startar direkt.
  • Eftersom det finns sprintplanering är planeringscyklerna också kortare, och det innebär att ändringar i projektet kan göras direkt i Agile. Kanban har snabba feedbackloopar som ger teammedlemmarna möjlighet att vara proaktiva, handlingskraftiga och presterande.

Slutsats

Innan du bestämmer dig för vilken av de agila metoderna du ska välja måste du fundera över vad du vill uppnå med varje projekt. Det gemensamma målet skulle trots allt vara att få ut en högkvalitativ produkt på marknaden. Det vore klokt att fundera över vilka faktorer som skulle ha gjort din tidigare produktlansering bättre. Detta kan göras bättre genom att förstå de aktuella problem som produkten står inför på marknaden. Det skulle också vara klokt att samarbeta med ett trovärdigt mjukvaruutvecklingsföretag för att avgöra vilken som skulle vara lämplig för ditt affärsmål.

Intressanta länkar:

Agil, vattenfall, Kanban och Scrum: Vad i helvete betyder dessa ord egentligen?

11 stora skillnader mellan Scrum och Kanban

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.