Swift vs Objective C: Vad ska man använda när?

Swift och Objective C är två populära programmeringsspråk som används av många utvecklare för att utveckla iOS-applikationer. Att välja mellan dem kan vara svårt eftersom de har fördelar, nackdelar och skillnader. Om du vill utveckla iOS-applikationer eller är intresserad av att utveckla mobilappar för iOS bör du kunna avgöra vilket programmeringsspråk som passar dig bäst.

Swift utvecklades av Apple 2014, medan Objective C har funnits i århundraden och har varit det föredragna valet för iOS-utvecklare under många år. Vissa faktorer kan påverka ditt val att använda dessa språk för applikationsutveckling. Läs mer i artikeln.

Överväganden vid beslut om vad som ska användas

När du har bestämt dig för ett programmeringsspråk kan du skapa en framgångsrik mobil iOS-applikation. De faktorer som nämns i detta avsnitt hjälper dig att förstå och bestämma vilket programmeringsspråk som är bäst för dina utvecklingsprojekt för mobilapplikationer. Här är några punkter att tänka på när du bestämmer dig för vad du ska använda. Den innehåller följande:

  • Prestanda
  • Kodningshastighet
  • Gemenskapsstöd
  • Stabilitet
  • Säkerhet
  • Tidsbesparande
  • Interoperabilitet
  • Skalbarhet

1. Prestanda

Prestanda är en viktig faktor. Om du letar efter ett språk med hög prestanda är Swift det rätta valet tack vare dess enklare syntax, typkontroll vid kompilering, minneshantering och skalbarhet. Och dess högeffektiva strukturer och verktyg är 2,6 gånger snabbare än Objective C. Så du kan välja det när du överväger prestanda som en faktor.

2. Kodningshastighet

Swift används när utvecklare vill skriva sin kod snabbare. Språket har färre importer och strikta regler för kodskrivning, vilket gör det till rätt val för utveckling av mobilappar. Den syntaktiska komplexiteten i Objective C gör det däremot svårt för utvecklarna att skriva kod, vilket i sin tur leder till att utvecklarnas kod blir långsammare.

3. Stöd från gemenskapen

Ett programmeringsspråks eller utvecklingsverktygs framsteg och mognad påverkas till stor del av dess utvecklargrupp. När det gäller stöd från samhället verkar Objective C vara ett bättre programmeringsspråk på grund av dess 30-åriga arv.

Vid det laget hade det vuxit till en stor gemenskap av utvecklare och experter som tillhandahöll gratis resurser och vägledning för nya och blivande utvecklare. Eftersom den har funnits längre är den mer mogen än Swift. Det finns fortfarande några användningsområden för Swift, men det växer snabbt mot mognad.

4. Stabilitet

En annan faktor är programmeringsspråkens stabilitet när de används på olika plattformar. Om du vill använda ett språk som är kompatibelt med alla iOS-versioner och inte kräver ständiga ändringar för varje ny version, kan du använda Objective C. Denna robusta karaktär gör språket mer hållbart över tid för utvecklare.

Eftersom Swift är ett instabilt programmeringsspråk och inte stöder bakåtkompatibilitet kan det bara användas med verktyg och integrationer från tredje part eftersom det kommer att gå sönder så snart versionen ändras. Det är en av de viktigaste frågorna i språket som hindrar dess tillväxt.

5. Säkerhet

Om du prioriterar säkerheten i din kod är Swift ett säkrare programmeringsspråk som är mindre känsligt för fel och kan eliminera osäkra koder. Eftersom det är en Apple-produkt som är känd för sin säkerhet, är den utformad för att vara mycket säkrare än andra programmeringsspråk. Jämfört med Objective C går det snabbare att kompilera och korrigera fel under kodskrivningen.

6. Tidsbesparande

När du väljer programmeringsspråk är det viktigt att spara tid för programmering eller kodning. Då bör du välja Swift eftersom det är enklare att lära sig och programmera. Att skriva kod i Objective C är tidskrävande och kräver mer programmeringsarbete, medan det i andra språk som Swift kan göras enkelt eftersom den koncisa syntaxen ger bättre underhåll av källkoden.

7. Interoperabilitet

Båda språken är kompatibla med varandra. Båda programmeringsspråken kan användas i samma kodbas när man skapar en iOS-applikation. Objective C är baserat på programmeringsspråket C, vilket gör det kompatibelt med C och gör det möjligt att dra nytta av de omfattande C- och C++-biblioteken. Även om Swift inte är direkt kompatibelt med C-språket kan det använda Objective C för att komma åt sina bibliotek. Därför kan du få bättre driftskompatibilitet genom att använda Objective-C.

8. Skalbarhet

Alla förväntar sig att appen ska vara tillräckligt skalbar för att dess prestanda ska bibehållas även vid ökad arbetsbelastning utan att appen behöver designas om. När de båda språken jämförs med avseende på skalbarhet, verkar Swift ha övertaget eftersom dynamisk biblioteksintegration hjälper till att hålla den ursprungliga kodbasen underhållen.

Skalning av Objective C-applikationer är en utmaning på grund av komplex syntax, svår integration av externa bibliotek, brist på ARC-stöd i hela koden och andra faktorer. Därför är den inte särskilt bra på att skala.

Så artikeln diskuterade olika parametrar som du kan använda för att bestämma vad du ska använda när du behöver det. Som tidigare nämnts är Objective C ett äldre språk än Swift, som är ett modernt programmeringsspråk. Båda har sina egna för- och nackdelar. Det finns många iOS-applikationer som utvecklats med dessa programmeringsspråk.

Trots att alla dessa faktorer beaktas anses Swift vara det språk som många företag världen över använder. Stödet för bakåtkompatibilitet är det som gör språket mer tilltalande för dem. Objective C är mer tillförlitligt och har funnits i branschen under lång tid, men dess brist på bakåtkompatibilitet leder till en minskad marknad för språket. Enligt dina utvecklingsplaner ligger det slutliga beslutet alltid i dina händer.

Intressanta länkar:

Vilka är skillnaderna mellan Swift och Objective C?

Hur skapar du din första app för iOS?

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.