Laglig information

Avtryck

YUHIRO Technologies Private Limited
11/472-J / 2
Thattil Complex, Kuriachira
680006 Thrissur, Indien

Representerad av

Sascha Thattil
11/472-J / 2, Thattil Nadakalan Complex,
Kuriachira, Thrissur – 680006,
Kerala, Indien

Kontakt

Telefon: +91 8129252223
E-post: info@software-developer-india.com
Internetadress: https://www.software-developer-india.com

Registrera post

Registrering i företagsregister
Registreringsnummer: U72200KL2015PTC038462
Registrera domstol: Cochin

Huvudstad

Initialt eller originalt kapital: 100000 rupier

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer enligt den indiska momslagen
AAACY7377D

Övervakningsorgan

Styrande organ
Regissörer:
Sascha Thattil
Annamkutty Paul

Reglerande myndighet

Cochin

Person som ansvarar för innehållet

Sascha Thattil
Thattil Complex, Kuriachira
Thrissur, Kerala – 680006, Indien
Telefon: +91 9846861166

Källangivelse för bilder och grafik

Creative Commons / Flickr.com

varning

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor har skapats med största försiktighet. Vi kan dock inte garantera innehållets noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Enligt lagstadgade bestämmelser är vi dessutom ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera i detta sammanhang att vi följaktligen inte är skyldiga att övervaka endast överförd eller sparad information från tredje part eller undersöka omständigheter som pekar på olaglig aktivitet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar påverkas inte av detta.

Ansvar för länkar
Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredje parts webbsidor) ligger enbart hos operatörerna av de länkade sidorna. Inga överträdelser var uppenbara för oss vid tidpunkten för länken. Om någon juridisk överträdelse blir känd för oss kommer vi att ta bort respektive länk omedelbart.

upphovsrätt
Våra webbsidor och deras innehåll omfattas av indisk upphovsrättslag. Såvida inte uttryckligen tillåts enligt lag (§ 44a och följande i upphovsrättslagen), kräver alla former av användning, reproduktion eller bearbetning av verk som omfattas av upphovsrättsskydd på våra webbsidor föregående samtycke från respektive ägare av rättigheterna. Enskilda reproduktioner av ett verk är endast tillåtna för privat bruk, så de får inte tjäna varken direkt eller indirekt för intäkter. Obehörigt utnyttjande av upphovsrättsskyddade verk är straffbart.