10 vanliga misstag vid utveckling av programvara

10 vanliga misstag vid utveckling av programvara

10 vanliga misstag vid utveckling av programvara Programvaruutveckling är en lång process som kräver ständiga förbättringar och att man tar hänsyn till användarnas krav. Det bör finnas en balans mellan komplexitet, kostnad och tillgänglig tid, vilket i slutändan resulterar i den perfekta applikationen. Det är ibland svårt

Read more

10 anledningar till att programvaruprojekt lyckas

10 anledningar till att programvaruprojekt lyckas

10 anledningar till att programvaruprojekt lyckas Ett programvaruprojekts framgång är resultatet av utvecklarens eller utvecklingsteamets oändliga ansträngningar för att slutföra projektet i tid och inom budget. Det finns många aspekter som de måste ta hänsyn till för att leverera projektet i enlighet med kraven och samtidigt hålla

Read more

C# vs .NET vs .NET Core vs ASP.NET vs ASP.NET Core vs WPF/ Winforms

C# vs .NET vs .NET Core vs ASP.NET vs ASP.NET Core vs WPF/ Winforms

C# vs .NET vs .NET Core vs ASP.NET vs ASP.NET Core vs WPF/ Winforms Innehållsförteckning Introduktion Det första programmeringsspråket utvecklades av Konrad Zuse för Z3 mellan 1943 och 1945 och kallades Plankalkul. Senare utvecklades många andra programmeringsspråk under 1950- och 1960-talen, och några av dem, som COBOL

Read more

Tidsskillnad mellan Indien och USA: hur man hanterar den i programvaruutvecklingsteam

Tidsskillnad mellan Indien och USA: hur man hanterar den i programvaruutvecklingsteam

Tidsskillnad mellan Indien och USA: hur man hanterar den i programvaruutvecklingsteam Innehållsförteckning Skillnader i tidszoner är en av de största utmaningarna för programvaruutvecklingsteam. Utvecklingsprocessen och projektets övergripande resultat blir lidande om ett team inte hanteras strategiskt och effektivt när det samarbetar med team i olika tidszoner. Dessutom

Read more

Offshore outsourcing till Tunisien: Varför kan det vara ett bra alternativ?

Offshore outsourcing till Tunisien: Varför kan det vara ett bra alternativ?

Offshore outsourcing till Tunisien: Varför kan det vara ett bra alternativ? Det är välkänt att offshore outsourcing av mjukvaruutvecklingstjänster är särskilt framgångsrikt i Tunisien. Landet är ett av de bästa alternativen på grund av landets överflöd av högkvalificerade yrkesverksamma och de många IT-ingenjörer som utexamineras varje år.

Read more