De 10 bästa webbteknikerna

De 10 bästa webbteknikerna

De 10 bästa webbteknikerna Webbteknologi är de viktigaste byggstenarna som skulle hjälpa datorer att ansluta till varandra via internet via en mängd olika nätverk som Metropolitan Area Network (MAN), Wide Area Network (WAN) och Local Area Network (LAN). Det är med hjälp av dessa webbteknologier som kommunikationen

Read more

Fördelar med programmering i .NET

Fördelar med programmering i .NET

Fördelar med programmering i .NET Microsoft .NET-programmering är ett av de mest pålitliga och mycket sofistikerade programmen som används vid utveckling av både stationära och webbapplikationer. Förutom att tillhandahålla utmärkta säkerhetsfunktioner ingår .NET också i flera systemhanteringsverktyg. Dessa verktyg inkluderar utveckling, testning och organisering av programvara. Utvecklingsplattformen

Read more

Det är därför MVC är den mest populära metoden för att bygga ASP.NET-lösningar

Det är därför MVC är den mest populära metoden för att bygga ASP.NET-lösningar

Det är därför MVC är den mest populära metoden för att bygga ASP.NET-lösningar MVC implementeras i objektorienterad stil och uppfanns ursprungligen för traditionella GUI-applikationer. Därför måste den kartläggas väl i webbapplikationerna. MVC, som du redan har hört nu, är en förkortning för modell-, visnings- och styrmönster. Modell

Read more

Varför .NET är en sådan föredragen teknik för medelstora och stora företag

Varför .NET är en sådan föredragen teknik för medelstora och stora företag

Varför .NET är en sådan föredragen teknik för medelstora och stora företag Medelstora till stora företag använder .Net framework för att utveckla stationära och webbapplikationer. .Net framework använder alla viktiga element i .Net-klassbiblioteket och bygger på Common Language Runtime (CLR). Här är några anledningar till varför .Netto

Read more

De viktigaste teknikerna för webbutveckling

De viktigaste teknikerna för webbutveckling

De viktigaste teknikerna för webbutveckling Teknik för webbutveckling fortsätter att förändras och fasas ut; nya kommer in hela tiden medan de flesta gamla blir föråldrade. Ändå finns det fortfarande några webbtekniker som fortfarande är populära. Även om du måste vara medveten om de senaste trenderna, finns det

Read more

Varför ASP.NET är den teknik som valts för att utveckla företagets webbapplikationer

Varför ASP.NET är den teknik som valts för att utveckla företagets webbapplikationer

Varför ASP.NET är den teknik som valts för att utveckla företagets webbapplikationer ASP.NET eller Active Server Pages.Net utvecklades ursprungligen av Microsoft och nu är det en öppen källkodsram; det hjälper till att bygga rika och dynamiska webbplatser och applikationer. ASP.NET, webbapplikationsramverket som du kan använda för att

Read more

ASP.NET kontra PHP. Vilken är den bättre plattformen för webbutveckling?

ASP.NET kontra PHP. Vilken är den bättre plattformen för webbutveckling?

ASP.NET kontra PHP. Vilken är den bättre plattformen för webbutveckling? Det stora loppet är mellan de två – ASP.NET eller PHP, även om det inte är helt rättvist eftersom ASP.NET är ett webbramverk som använder ett komplett programmeringsspråk som c # (C Sharp) medan det senare är

Read more