Native App vs Hybrid App vs Web App vs Cross Platform – Vilket är det bästa tillvägagångssättet?

Native App vs Hybrid App vs Web App vs Cross Platform - Vilket är det bästa tillvägagångssättet?

Native App vs Hybrid App vs Web App vs Cross Platform – Vilket är det bästa tillvägagångssättet? Native är alltid det bästa tillvägagångssättet! Men: Mycket ansträngning och budget behövs för att bygga applikationer för alla olika plattformar (iOS, Android, Windows Phone, Web).Så det finns olika sätt att

Read more

Native App vs Cross Platform App Development: vad föredrar du?

Native App vs Cross Platform App Development: vad föredrar du?

Native App vs Cross Platform App Development: vad föredrar du? Tillväxten av mobilappsutveckling har varit astronomisk och med de livsstilsförändringar som Covid 19 har lett till använder allt fler människor mobilapplikationer för deras dagliga behov. Enligt statistik från Build Fire förväntas mobilappar generera mer än 935 miljarder

Read more

Dart programmeringsspråk: vilka fördelar har det?

Dart programmeringsspråk: vilka fördelar har det?

Dart programmeringsspråk: vilka fördelar har det? Det finns flera alternativ när det gäller programmeringsspråk, och att bestämma vilken som ska användas medför många överväganden. Att välja rätt programmeringsspråk är hälften av problemet gjort, vissa kanske väljer Java, andra föredrar Python, medan andra håller sig till C, beroende

Read more