Vad gör en testingenjör för programvara?

Vad gör en testingenjör för programvara?

En ingenjör som testar programvara, även kallad testingenjör för programvara, testar program eller applikationer för att se till att de fungerar korrekt. De ingår ofta i kvalitetssäkringsteam på webbutvecklingsföretag. De är avgörande för planerings- och designfaserna i utvecklingsprocessen.

Deras testning garanterar att företaget kan lansera en mycket funktionell produkt. Professionella som testar programvara identifierar också brister i program eller applikationer och problem med produktens användbarhet eller användargränssnitt. Fortsätt läsa för att få veta mer om vad de gör och vilka färdigheter de behöver för att briljera i sin karriär.

Roller och ansvarsområden

Programvaruingenjörer koncentrerar sig på att utveckla programvara, medan testingenjörer undersöker programvara och program för att upptäcka fel och andra problem. De kan förväntas utföra följande uppgifter:

 • Utveckling i team som stöder verksamhetens behov
 • Utarbetande av test- och utvärderingsplaner, förfaranden och manuskript för programvara.
 • Utvärdering av programvarors och applikationers funktionalitet med hjälp av manuell eller automatiserad testteknik.
 • Skapa dokumentation om testförfaranden för att garantera konsekvens och efterlevnad av standarder.
 • Säkerställa att programvaran uppfyller de kvalitetsstandarder som fastställts av kunderna eller företagets policyer.
 • Identifiera buggar och fel i programmet
 • Mätning av prestanda, skalbarhet och användaracceptans.
 • Utformning av testskript i olika programmeringsspråk.
 • Genomförande av testförfaranden för white box, black box och grey box.
 • Utarbeta och leverera rapporter om de testförfaranden som använts och de efterföljande resultaten.
 • Ge medlemmarna i utvecklingsteamet feedback om eventuella ändringar eller förbättringar som de bör göra i programmet.
 • Interagera med kunder för att diskutera produktspecifikationer och göra ändringar som svar på kommentarer.

Färdigheter som testingenjörer bör ha

De måste ha en blandning av hårda och mjuka färdigheter. Du kan avgöra om den här rollen passar dig genom att förstå deras dagliga arbetsuppgifter och de färdigheter som krävs för att utföra dem. Nedan följer några exempel på förmågor som kan bidra till att du lyckas i denna tjänst:

 • Tekniska färdigheter
 • Kommunikationsförmåga
 • Kreativitetsförmåga
 • Analytiska färdigheter
 • Organisatoriska färdigheter
 • Fokus på kvalitet

1. Tekniska färdigheter

För att kunna utföra de uppgifter som hör till deras position måste de som arbetar med testning ha specifika specialkunskaper. Dessa tekniska färdigheter kan omfatta standardoperativsystem, programmeringsspråk samt utvecklings- och testmetoder.

Vanligtvis lär de sig denna information under sin formella utbildning och på jobbet. Arbetsgivare som genomför tester kan särskilt efterfråga följande tekniska färdigheter:

 • Agila och Scrum-utvecklingsmetoder
 • Programmeringsspråk som JavaScript, C++, Python och SQL
 • Metoder som acceptanstestning, säkerhetstestning och användbarhetstestning.
 • Cloud-computing
 • Överensstämmelse
 • Automatiseringsverktyg
 • Verktyg för testhantering
 • Verktyg för spårning av fel/fel
 • Plattformar för databaser
 • Webbtjänster som SOAP, REST och JSON

2. Kommunikationsförmåga

En testingenjör måste vara skicklig i skriftlig och muntlig kommunikation. Förmågan att skriva tydligt och på ett sätt som alla kan förstå är nödvändig för dessa personer eftersom de kan behöva skriva rapporter som beskriver de testmetoder de använt.

 • De har ofta ett nära samarbete med sina medarbetare under hela utvecklingsprocessen, och ett effektivt samarbete kräver en stark interpersonell förmåga.
 • De måste dela med sig av sina resultat och förslag till möjliga lösningar till sitt team för att bidra till att utveckla en bättre produkt.

3. Kreativitet

Testpersonal förlitar sig ofta på teknisk kompetens, men kreativitet är också viktigt. De kan skapa nya programvarukoncept om de deltar i utvecklingsprocessen.

 • På samma sätt som de kan använda dessa färdigheter när de upptäcker problem under testningen kan de se på problemen från olika perspektiv och utveckla kreativa lösningar.
 • De kan visa kreativitet på olika sätt, bland annat genom att experimentera med idéer, koppla samman olika koncept och ställa frågor för att lösa problem.

4. Analytiska färdigheter

En testingenjör ansvarar för att testa program manuellt eller automatiskt och analysera resultaten. De kan navigera och dekonstruera komplicerade operativsystem med stark analytisk förmåga.

 • De kan känna igen problem och skapa lösningar med hjälp av en grundlig förståelse för systemen.
 • Deras förmåga till kritiskt tänkande kan säkerställa att de tar itu med och tillgodoser dessa behov på lämpligt sätt när de måste följa de krav som ställs av en arbetsgivare eller kund.

5. Organisatoriska färdigheter

När testningsexperter går igenom utvecklingsprocessen måste de ha en stark organisatorisk förmåga. Goda färdigheter i tidshantering kan hjälpa dem att använda sin tid på ett klokt sätt och hålla sig på rätt spår för att nå sina mål, eftersom de kan behöva arbeta under snäva tidsfrister.

 • Att vara organiserad kan hjälpa dem att hantera och planera sin arbetsbelastning på ett effektivt sätt, eftersom de kan behöva hjälpa till med flera projekt samtidigt.
 • Dessa förmågor kan hjälpa dem att hålla sig lugna och koncentrerade när de arbetar under sådan stress.

6. Fokus på kvalitet

Som mjukvarutestare är det en av de viktigaste uppgifterna att upprätthålla kvaliteten. Organisationens framtida intäkter och vinster påverkas i hög grad av produktens kvalitet. Detta innebär att varken tidsfrister eller kvalitet får äventyras. Följande kontroller kan vara användbara för att se till att det inte finns några problem i detta avseende:

 • Om du observerar ett oroligt beteende ska du genast meddela och förklara det för ledaren.
 • Ta fullständigt ansvar för felet för att säkerställa en regelbunden uppföljningsprocess för att åtgärda och testa felet.
 • Vid behov regelbunden kommunikation med utvecklaren.

Genomsnittlig lön för testingenjörer

Utbildning, erfarenhet, bransch och arbetsgivarens plats kan påverka lönen.

Den genomsnittliga årslönen för en testingenjör i Indien är 4,1 lakhs (34,2 000 per månad). Dessa löneskattningar baseras på 25571 löner för testingenjörer som skickats in från olika branscher. Testpersonal tjänar en genomsnittlig lön på 98 363 dollar per år i USA, med en genomsnittlig bonus på 5 000 dollar.

I en utvecklingscykel läggs stor vikt vid testning och kvalitetskontroll. Båda processerna garanterar högsta möjliga produktkvalitet och förbättrar hela processen. Det sänker också underhållskostnaderna och ger bättre funktionalitet och användbarhet. Därför är testingenjörerna avgörande för kvaliteten och testningen av den skapade programvaran. Därför kan de inte undvikas i något utvecklingsföretag.

Intressanta länkar:

Vad är mjukvarutestning?

Hur blir man mjukvarutestningsingenjör?

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.