Dette er grunnen til at MVC er den mest populære metoden for å bygge ASP.NET-løsninger

Dette er grunnen til at MVC er den mest populære metoden for å bygge ASP.NET-løsninger

Dette er grunnen til at MVC er den mest populære metoden for å bygge ASP.NET-løsninger MVC er implementert i objektorientert stil, og ble opprinnelig oppfunnet for tradisjonelle GUI-applikasjoner. Derfor måtte den kartlegges godt inn i webapplikasjonene. MVC, som du allerede har hørt nå, er forkortelsen for Model,

Read more