Hva er DevOps?

Hva er DevOps?

Ut fra begrepet DevOps kan du kanskje skjønne at det er en kombinasjon av ordene utvikling og IT-drift. Akkurat! DevOps-metodikken er et sett med fremgangsmåter, verktøy og kulturelle konsepter som automatiserer og integrerer programvareutvikling og IT-prosesser. Den kombinerer programvareutvikling og IT-drift, for eksempel distribusjon, i én kontinuerlig prosess, i motsetning til den tradisjonelle programvareutviklingsmodellen, der utviklerne skrev koden og driften distribuerte og støttet den hver for seg.

Den legger stor vekt på å styrke teamets selvstendighet, kommunikasjon på tvers av team og automatisering av teknologi. DevOps hjelper derfor organisasjoner med å levere applikasjoner og tjenester raskere, slik at de kan betjene kundene sine bedre og konkurrere mer effektivt. Hvis du har tenkt å bygge bedre programvare raskere, mer effektivt og sikkert, er DevOps svaret. Les mer om det i artikkelen.

Hvordan virker det?

Som sagt er ikke utviklings- og driftsteamene lenger isolert fra hverandre, i henhold til DevOps-modellen. Denne nye måten å jobbe på, dette kulturskiftet, har stor innvirkning på teamene og selskapene de jobber for. Begge teamene er slått sammen til ett team og samarbeider gjennom hele produktets livssyklus, fra utvikling og testing til distribusjon og drift.

De effektive metodene disse teamene følger, gjør at de tidvis arbeidskrevende og langsomme prosessene automatiseres. De fremskynder og automatiserer prosedyrer ved hjelp av teknologistabler og verktøy, noe som bidrar til økt pålitelighet. Disse verktøyene øker også teamets hastighet ved å gi ingeniører mulighet til selv å håndtere oppgaver (som distribusjon av kode eller klargjøring av infrastruktur) som normalt ville krevd støtte fra andre team.

Det kommer teamet til gode ved at det utvikler en rekke ferdigheter som ikke er begrenset til én enkelt funksjon.

Det finnes noen DevOps-modeller der kvalitetssikrings- og sikkerhetsteam jobber tettere sammen med utviklings- og driftsteam. DevSecOps er betegnelsen på et DevOps-team der sikkerhet er teamets primære fokus.

Kjerneprinsippene i DevOps-metodikken

De ledende ideene som støtter DevOps-kulturen og -prosedyrene, kalles DevOps-prinsipper. La oss gå dypere inn i disse begrepene:

1. Systemintegrasjon

Integrering av ulike systemer og verktøy i organisasjonens programvareutviklings- og distribusjonspipeline er metodens grunnleggende prinsipp. Ved å fjerne hindringene som ofte skiller utvikling og drift, søker denne integrasjonen å etablere en enkelt, effektiv arbeidsflyt der ulike team og komponenter enkelt kan samarbeide.

2. Kommunikasjon

En nøkkelkomponent i metodikken er effektiv kommunikasjon. Åpen kommunikasjon av ideer, informasjon og innsikt oppmuntres blant teamene. Samarbeid er avgjørende for å nå felles mål, og ressurser som chatterom og dokumentasjon er avgjørende for å fremme effektiv og åpen kommunikasjon.

3. Tverrfunksjonelle team

Tverrfunksjonelle team bestående av personer med ulike ferdigheter samarbeider for å sikre at alle har fullt ansvar for utvikling og administrasjon av applikasjoner. Denne metoden fremmer en helhetlig forståelse av livssyklusen for utvikling og drift av programvare.

4. Kontinuerlig og sømløs levering

Prosessen med programvareutgivelser automatiseres ved hjelp av kontinuerlig levering, noe som gjør det mulig å distribuere kodeendringer til staging- eller produksjonsmiljøer når det er behov for det. Ved å minimere problemer og forsinkelser knyttet til manuell distribusjon garanterer denne tilnærmingen at oppdateringer og nye funksjoner kommer raskere på markedet.

5. Løpende distribusjon

Kodeendringer distribueres automatisk til produksjonsmiljøer gjennom kontinuerlig distribusjon, noe som går lenger enn kontinuerlig levering og kun skjer etter at automatiserte tester er bestått. Denne prosedyren garanterer at brukerne får nye funksjoner og oppdateringer raskt, og gjør lanseringsprosessen enda raskere.

6. Samle inn tilbakemeldinger

I DevOps er tilbakemeldingssløyfer avgjørende for den løpende utviklingen. Problemer kan avdekkes tidlig i utviklingssyklusen ved å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, interessenter og automatiserte tester. Når problemer løses raskt og på en dyktig måte, blir det produsert programvare av høyere kvalitet.

7. Å ta beslutninger

Metodikken oppmuntrer til datadrevet beslutningstaking. Når teamene skal utvikle, distribuere og skalere infrastruktur, er de avhengige av beregninger og analyser som hjelp til å ta beslutninger. Ved å bruke denne innsikten kan organisasjoner bedre tilpasse strategiene sine til brukeratferd og faktiske resultater.

8. Infrastruktur som kode (IaC)

Infrastructure as a Code (IaC) håndterer infrastruktur som kode, noe som gir mulighet for automatisering, versjonskontroll og enhetlig ressursadministrasjon. Ressurstildeling blir mer effektiv og repeterbar når teamene kan definere og administrere infrastrukturkonfigurasjoner gjennom kode.

9. Skalerbarhet

Skalerbarhet er en topp prioritet for DevOps-team når de utvikler apper og infrastruktur. Systemer med skalerbarhet kan støtte en organisasjons vekst uten at det går på bekostning av ytelsen, ved at de kan håndtere økende arbeidsmengder og reagere på svingninger i etterspørselen.

10. Versjonskontroll

Git og andre systemer for versjonskontroll er avgjørende for DevOps. De gjør det mulig for team å kommunisere effektivt, spore alle kodeendringer og administrere kodeendringer. Versjonskontroll sikrer stabilitet i koden, noe som også gjør det enklere for utviklere å samarbeide.

11. Sikkerhet

DevOps-pipelinen er ikke komplett uten sikkerhet. DevSecOps-prosesser sørger for at sikkerheten ikke går på bekostning av effektivitet eller hastighet. For å beskytte mot svakheter og trusler er sikkerhetshensyn innarbeidet i alle faser av utviklings- og distribusjonsprosessene.

12. Overvåking og logging

Løpende overvåking og logging gjør det mulig å få oversikt over systemets ytelse og problemer. Teamene kan sikre at applikasjoner og infrastruktur kjører med maksimal effektivitet ved å bruke sanntidsinnsikt til å identifisere og løse problemer på et tidlig tidspunkt.

13. Gjenoppretting etter katastrofer

DevOps-teamene utarbeider gode planer for katastrofegjenoppretting for å redusere nedetid og tap av data i tilfelle uforutsette katastrofer eller feil. Disse planene er avgjørende for å sikre dataintegritet og kontinuitet i virksomheten.

14. Etterlevelse

DevOps-rutinene bør være i tråd med bransjespesifikke forskrifter og samsvarsstandarder. For å sikre at samsvarskontroller utføres konsekvent og redusere risikoen for manglende samsvar og de bøtene som følger med, brukes automatisering ofte.

15. En innovativ kultur

DevOps oppmuntrer til eksperimentering og utforskning av ny teknologi og nye metoder for å kontinuerlig forbedre prosessene. Dette fremmer en innovativ kultur. Denne måten å tenke på oppmuntrer til innovasjon og fleksibilitet, noe som bidrar til at bedriftene forblir konkurransedyktige i et marked som endrer seg raskt.

Før dere implementerer DevOps, må bedriften forplikte seg til å vurdere alle eksisterende team, verktøy og prosesser, og gjøre nødvendige endringer eller fjerne dem. I bunn og grunn handler det om å få på plass en infrastruktur som gjør at teamene kan bygge, distribuere og administrere produktene sine uten å være altfor avhengige av ekstern hjelp. DevOps krever også et skifte i tankesett, der de ansatte jobber sammen og fokuserer på et felles mål. I tillegg må bedriftene investere i de riktige verktøyene og ressursene for å sikre at DevOps-reisen blir vellykket.

Interessante lenker:

Hvordan forklare DevOps på vanlig engelsk

Sjekk ut mer informasjon om DevOps

Bilder: Canva


Forfatteren: Sascha Thattil jobber på Software-Developer-India.com som er en del av YUHIRO Group. YUHIRO er en tysk-indisk bedrift som tilbyr programmerere til IT-selskaper, byråer og IT-avdelinger.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.