Hva gjør en programvarearkitekt?

Introduksjon

I en tidligere artikkel har vi snakket om programvarearkitekter og hvordan deres roller skiller seg fra programvareutviklernes. Vi var litt inne på hva programvarearkitekten gjør når det gjelder programvareutvikling. I dette nye innlegget om programvarearkitekter og hva de gjør, går vi nærmere inn på programvarearkitektens funksjoner og ansvarsområder, og hvorfor du bør ansette en slik person i forbindelse med bedriftens programvareprosjekter.

Programvarearkitekter er ikke bare med på å skrive koder, de er også med på å forme grunnlaget for programvareutvikling.

Programvarearkitekten regnes ofte som en visjonær innen programvareutvikling, og de jobber med design og implementering av alle typer programvaresystemer, også komplekse. De er avgjørende for programvarens suksess, og det er derfor svært viktig å ansette riktig person til jobben. De tar designvalg på høyt nivå og fungerer som bedriftsledere, samtidig som de tar hensyn til de tekniske standardene.

Som navnet antyder, definerer programvarearkitekten den overordnede strukturen eller arkitekturen i et programvareprosjekt. De definerer hovedkomponentene og grensesnittene, i tillegg til en rekke andre oppgaver de utfører.

Er det en ekstra kostnad å ansette en programvarearkitekt?

Nei! Programvarearkitekter er en ressurs for selskapet fordi de kan kode godt og kjenner de tekniske aspektene ved virksomheten. Og ja, de får godt betalt, for de spiller en avgjørende rolle når det gjelder programvarens suksess.

Ofte vil svært erfarne programvareutviklere med 7-9 års erfaring kunne fylle rollen som programvarearkitekt. Normalt starter alle arkitekter som juniorutviklere og jobber seg oppover gjennom erfaring, både innen programvareutvikling og forretningsteknikk. Å ansette programvarearkitekter er ikke en ekstra kostnad i det hele tatt, fordi de dekker begge sider av prosjektet – både kodingsdelen og forretningsdelen. Det betyr at utviklere som elsker koding, kan fortsette å gjøre jobben sin samtidig som de ivaretar forretningsaspektet. Og de kan også tjene en god lønn.

Oppgaver og ansvarsområder for programvarearkitekter

Som vi har forklart tidligere, er det programvareutvikleren som:

 • Definerer programvaresystemets arkitektur
 • Velge riktig teknologibunke for prosjektet og riktige distribusjonsmetoder
 • De bestemmer hovedkomponentene og samspillet mellom komponentene.
 • Studere de ikke-funksjonelle og funksjonelle kravene til prosjektet.
 • Estimering av utviklingstid
 • Opprette og bruke UML eller Unified Modeling Language (UML)
 • Skape et effektivt DevOps-miljø
 • Eierskap til hele livssyklusen for programvareutvikling

Dette er ikke bare programvarearkitektenes ansvar, de har også en svært viktig rolle i selskapet de jobber for.

Arkitektene er ansvarlige for å levere en generell arkitektonisk visjon som de deler med resten av teamene som er involvert i prosjektet, interessentene og ledelsen, og sørger for at alle er på samme side.

Akkurat som i byggeprosjekter spiller arkitekten en avgjørende rolle når det gjelder å lage diagrammer, tegninger og skjemaer for programvareutviklingsprosjektet. Dette er de grunnleggende elementene som programvareutviklerne bruker i arbeidet med kodene. Dette gir en mer detaljert tilnærming, for når du har et frø av en idé, må det finnes noe solid og konstruktivt å utvikle den på.

Med UML, eller Unified Modeling Languages, finnes det en standard som alle kan forstå og følge, og det er mye bedre enn å lage egne diagrammer som bare noen få forstår. Selv om teamet byttes ut og et nytt team kommer inn, må de kunne forstå hele prosjektets arkitektur, noe som har ført til et ønske om å skape et mer standardisert diagramformat for alle programvareprosjekter.

Programvarearkitektens jobb starter med å undersøke og evaluere prosjektet ut fra den opprinnelige ideen og de tekniske standardene og verktøyene som trengs. Han/hun skal dele opp prosjektet i mindre delmål og delegere oppgaver til programvareutviklingsteamet. Han vil også dele prosjektets struktur i form av diagrammer, og prosjektet starter. Arkitekten vil være svært aktiv i test- og kvalitetssikringsperioden. Ofte vil programvarearkitekten også skrive deler av koden i løpet av et prosjekt.

Programvarearkitekter har en svært viktig jobb fordi de må ha ferdigheter innen strategisk planlegging, teknisk dyktighet, fantastisk fremsynthet og lederskap.

Ferdigheter innen strategisk planlegging

Arkitekten samarbeider tett med administrasjonen i selskapet og interessentene, og det er først da han eller hun kommer frem til selve grunnlaget for prosjektet. De tar hensyn til prosjektets mål, ikke-funksjonelle begrensninger og funksjonelle krav før de fremtidssikrer designene. Deres evne til strategisk planlegging må gjøre prosjektet skalerbart og tilpasningsdyktig til fremtidige endringer.

Teknisk dyktighet

Som en del av sin tekniske kompetanse må programvarearkitekten skissere design og funksjonelle komponenter og definere teknologibunken som skal brukes. Arkitekten lager dermed en unik plan for jobben. Dette krever erfaring, fordi de må ha inngående kjennskap til ulike teknologier og rammeverk.

Forbløffende grad av fremsynthet

Det er arkitektens erfaring og fremsynthet som redder prosjektet fra å smuldre opp. De må være i stand til å håndtere komplekse tekniske utfordringer som kan oppstå underveis, og løse problemer som påvirker prosjektets ytelse eller sikkerhet. Deres evne til problemløsning og kritisk tenkning fungerer godt her.

Lederskap gjennom effektivt samarbeid

Arkitekten må kunne kommunisere godt med alle som er involvert i prosjektet, fra interessenter til byggherre. Han må være i stand til å overbevise dem om at det er han som styrer prosjektet, og at han har full oversikt over prosjektet hele veien. Interessentene er kanskje ikke så godt kjent med de tekniske konseptene i prosjektet, så det er arkitekten som bryter det ned til enkle, forståelige termer. På denne måten blir interessentene også overbevist om at utformingen av prosjektet er i tråd med deres visjon.

Ferdigheter som kreves av en programvarearkitekt

Ta en rask titt på hvilke ferdigheter en programvarearkitekt bør ha. Med tanke på de ovennevnte rollene og ansvarsområdene må arkitekten ha utmerkede kunnskaper om

 • Ferdigheter i problemløsning
 • Lederegenskaper
 • Kommunikasjons ferdigheter
 • Strategisk tenkning
 • Teknisk dyktighet
 • Tilpasningsevne
 • Forretningssans
 • Evne til å tenke fremover
 • Samarbeid og teamarbeid

og mer til, avhengig av prosjektets omfang.

Konklusjon

Programvarearkitekten har dermed en svært viktig rolle i programvareutviklingsprosjekter. De er også de som tjener mest i programvareutviklingsbransjen, og den fremtredende rollen deres bidrar til stor etterspørsel etter høyt kvalifiserte arkitekter. De er svært viktige for komplekse prosjekter og spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gi utviklerne et solid arbeidsgrunnlag. De fungerer som mentor og kunnskapsbase for utviklingsteamet og som brobygger mellom de ulike utviklingsteamene og ledelsen. Programvarearkitektens styrke og verdi kan aldri undergraves, og de vil lette prosjektutviklingsfasene med klare planer.

Interessante lenker:

Hva er rollen til en programvarearkitekt?

Programvarearkitekt: Hva det er og hva de gjør

Bilder: Canva


Forfatteren: Sascha Thattil jobber på Software-Developer-India.com som er en del av YUHIRO Group. YUHIRO er en tysk-indisk bedrift som tilbyr programmerere til IT-selskaper, byråer og IT-avdelinger.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.