Vad är BIM?

Vad är BIM? BIM, förkortningen för Building Information Modelling / Model ger uttryckliga instruktioner om processen att utforma en byggnad tillsammans med hjälp av en enda, men sammanhängande uppsättning datormodeller, snarare än separata ritningar. Den visar den digitala återgivningen av funktionella och fysiska egenskaper hos en anläggning, där kunskapsbasen kommer att delas mellan de som … Läs mer