PHP webbutvecklingsföretag i Indien

PHP är ett av de mest populära verktyg för öppen källkod för att skapa lösningar för webben.

Här skriver vi om relevansen av PHP och vad vi kan göra som utvecklingsföretag.

Varför den här tekniken?

Det finns flera anledningar till att du och din organisation ska använda denna teknik.

 1. Det är välkänt för beslutsfattare : Många beslutsfattare inom IT-branschen känner till PHP-skriptspråket. Detta kommer att göra det lättare att övertyga dem om det än nyare tekniker som Node.JS.
 2. Det är testat och testat : Tekniken går så långt tillbaka som 1994, då den skapades av Rasmus Lerdorf. Sedan dess har många uppdateringar och förbättringar gjorts. Numera kan den klara kraven på moderna webbapplikationer.
 3. Stort utvecklingssamhälle : Det finns en mycket stor programmerargemenskap tillgänglig. Samlingar för detta skriptspråk finns i nästan alla länder och städer i världen. Detta gör det enkelt att hitta support, dokument och information från andra utvecklare och resurser online.

Starka ramar som Laravel, Zend och Symfony tillgängliga

Bortsett från det har PHP några fantastiska ramar, vilket kan vara till hjälp när du använder den här tekniken. Tidigare var Zend och Symfony de valfria verktygen för framgångsrika onlineprojekt. Än idag upprätthålls många projekt antingen eller skapas med de två ramarna.

Laravel har också blivit mycket populärt för att skapa applikationer i stor skala. Speciellt för nystartade företag som vill skapa vackra mönster och skriva applikationer snabbt har detta blivit det ramverk du väljer. Byråer har omfamnat Laravel för sina kundprojekt.

Vissa organisationer använder också YII och CodeIgniter för att utveckla sina lösningar.

E-handel med Magento, Shopware och OXID

De PHP-baserade plattformarna Magento, Shopware och OXID hjälper till att bygga fantastiska e-handelslösningar. Utvecklare som har kunskap på skriptspråket kommer att kunna plocka upp dessa e-handelsverktyg ganska snabbt.

Speciellt för Magento, Shopware och OXID behöver det lite tid för utvecklaren att bygga pålitliga onlineupplevelser.

Det rekommenderas att ha minst en expert i teamet som har 6 eller fler månaders erfarenhet av respektive plattform.

osCommerce, OpenCart, PrestaShop och Zen Cart är andra verktyg baserat på detta skriptspråk. Även om de inte används så tungt som den tidigare nämnda.

Innehållshantering med TYPO3, Drupal och WordPress

WordPress är det mest använda innehållshanteringssystemet (CMS) i världen. Den används för att bygga webbplatser och för att hantera information om företag.

När vi behöver bygga mer komplexa applikationer på entreprenadnivå kan Drupal vara ett bra val. Internationella organisationer som Världsbanken använder den för att hantera sitt innehåll online.

TYPO3 är ett CMS som huvudsakligen används av medelstora företag i Centraleuropa (Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, etc.). Det är känt för sin tillförlitlighet och säkerhet.

För alla dessa CMS behövs en stark expertis. Speciellt de två senare tar tid att bemästra.

Joomla, Modx, eZ, Contao och CMS Made Simple är andra system som används då och då.

Några saker att tänka på när du använder denna teknik

Även om PHP har kunnat minska sina nackdelar genom nya versioner och även genom sina spännande nya ramar, innehållshanteringssystem och e-handelsplattformar. Det finns några nackdelar som nämns här:

 • Bra programmerare behövs : Om starka lösningar skulle byggas behöver du bra programmerare. Annars finns det en chans att den så kallade spaghettikoden skapas, vilket inte kommer att kunna underhållas lätt. Facebook och andra framgångsrika organisationer har visat att det är möjligt att bygga fantastiska lösningar med detta skriptspråk.
 • Svårt att hitta bra leverantörer : Det finns en mängd leverantörer runt om i världen som erbjuder den här typen av tjänster. Det är inte alltid lätt att hitta en bra leverantör med etik och ett kvalitetssätt när man levererar programvara.
 • Den tid som krävs för att lära sig sällsynta färdigheter : TYPO3, Contao, Shopware, OXID och Magento färdigheter är inte tillgängliga på marknaden. Många utvecklare har starka kärnor i PHP men saknar i många fall specialistkunskap inom dessa ramar. Så du måste avsätta lite tid för programmeraren att lära sig dessa färdigheter. Enligt vår erfarenhet är det lättare att anställa en expert PHP-utvecklare och sedan träna dem istället för att försöka hitta en expert inom den specifika tekniken eller ramverket.

Det bästa sättet att arbeta med IT-leverantörer från Indien

Vi har tillhandahållit IT-tjänster från subkontinenten sedan 2012. Sedan dess har vi gjort många projekt med våra kunder från Europa och USA. Under lång tid kämpade vi för att tillhandahålla hög kvalitet, vilket var vårt mål från början. Detta var ett svårt åtagande.

Vi stod inför följande utmaningar:

 • Kommunikationsbrister : I början hade vi en projektledare och en säljare som skulle interagera med kunden. Denna insamlade information skulle sedan vidarebefordras till programmeraren. I den här processen förlorades för mycket information och utvecklaren kunde inte leverera den nödvändiga lösningen.
 • Teknisk kunskap saknas : Vi använde juniorutvecklare för att arbeta med dessa projekt. De var i många fall inte i stånd att leverera rätt applikationsarkitektur, som skulle vara snabb i körning, underhållbar och skalbar.
 • Saknas kodkvalitetskontroller av klienten : Våra första kunder hade inte den kunskap som krävs om kodningskvalitet. Så de kunde inte titta på koden och kontrollera om arbetet som levererats av programmeraren är av god eller tillräcklig standard, vilket ledde till många missade deadlines, arbete av låg kvalitet och i vissa fall till och med misslyckade projekt.

Hur vi löste dessa problem

Vi har tagit fem huvudsteg för att lösa dessa problem. Sedan dess har vi arbetat med samma kunder under flera år nu.

 1. Se till att klienten har kodningserfarenhet : När vi väljer våra kunder ser vi till att det finns minst en person i slutet som kan titta på kodningssidan av saker. På detta sätt kan alla väntande problem hittas omedelbart.
 2. Utvecklare arbetar heltid för en specifik klient : Istället för att flera utvecklare arbetar med projekt av flera kunder anställer vi och tilldelar en specifik utvecklare till en specifik klient på heltid. Detta säkerställer att det finns hundra procent öppenhet för kunden om hur många timmar per vecka (40 timmar) och per månad (160 timmar) som jobbar med deras projekt. Det hjälper också utvecklaren att lättare prioritera arbetsobjekten för den här specifika klienten.
 3. Erfarna utvecklare : Vi ser till att erbjuda utvecklare som har en stark erfarenhet inom sina respektive kunskapsfält. Minst en eller två medlemmar bör vara programvaruarkitekter eller seniorutvecklare som kan vägleda de andra gruppmedlemmarna.
 4. Kund involverad i urvalsprocessen : Istället för att vi väljer teammedlemmar ser vi till att klienten är involverad i urvalsprocessen. Han / hon kan ge förslag på vem som passar bäst i sitt lokala team.
 5. Värdebaserat samarbete : Integritet, förtroende och arbete på ögonhöjd är viktiga värden när man arbetar tillsammans. Vi ser till att våra teammedlemmar arbetar med dessa och andra viktiga värden. På andra sidan förväntar vi oss också att våra kunder ska arbeta med hög integritet.

Se här om hur en sådan process kan se ut:

Detta är överlägset det bästa sättet att arbeta med IT-leverantörer i Indien, eftersom kvalitet, snabb leverans och transparens kan garanteras.

Vad skiljer oss från våra konkurrenter?

Det finns tre saker som skiljer oss från våra konkurrenter:

 1. Vi tar inte emot ett stort antal kunder : Istället för att arbeta med alla kunder arbetar vi med några utvalda partners.
 2. Vi försäkrar 100 procent öppenhet : Vi garanterar inte bara 100 procent öppenhet, vi ser till att detta löfte hålls via våra handlingar.
 3. Vi litar på långvariga relationer : Värde skapas när vi arbetar långsiktigt med våra kunder. Vi undviker kortsiktiga vinster genom att fokusera på långsiktiga relationer.

Om oss

Vi arbetar med kunder från hela världen (för närvarande främst Tyskland och USA) för att tillhandahålla erfarna PHP-programmerare. Marknadsförings- och webbbyråer litar på oss för begåvade medarbetare samt IT-avdelningar som behöver kontinuerligt stöd.

Software-Developer-India.com är en del av YUHIRO Technologies Private Limited. Företaget grundades 2012.

Du kan kontakta oss via:

Vår målsida

Hemsida

Eller skicka ett e-postmeddelande direkt till vår VD via sascha.thattil@software-developer-india.com

Vi återkommer så snart som möjligt.


Liknande företag:

Sparx IT-lösningar (leverantör av full service)
Hidden Brains (projektbaserad expert)

Intressant svar på Quora:

Bra PHP-företag i Indien