Agila utvecklingsteam i Indien: vad gör dem unika?

Agila utvecklingsteam i Indien: vad gör dem unika?

Introduktion

Agila utvecklingsmetoder är extremt populära bland programvaruutvecklingsteam på grund av deras förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade krav, främja samarbete mellan teammedlemmar och leverera iterativa lösningar. Agil metodik gör det möjligt för teamen att vara mycket produktiva genom att bygga kontinuerliga lösningar med korta cykler av drift och testning under varje iteration.

Framgången för Agile-projekt beror på den framgångsrika samordningen mellan teamen och när detta görs på rätt sätt kommer det att fungera perfekt.

Framgången med Agile-utveckling beror också på det nära samarbetet mellan utvecklarna och intressenterna. Programutvecklingsprojekt outsourcas ofta till olika länder och Indien har visat sig vara en viktig knutpunkt för agila utvecklingsteam.

Varför Indien?

Indiska distansteam kan ge företag de konkurrensfördelar och den flexibilitet de behöver för att överleva och utvecklas, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet. Det finns många anledningar till att företag i USA och Storbritannien föredrar att lägga ut sitt arbete på sina indiska motsvarigheter, och ofta utgör de indiska teamen en viktig livlina för att projekten ska bli framgångsrika.

Företagen har upptäckt att Indien är en utmärkt destination för mjukvaruutveckling, främst agil sådan, och att teamen i Indien är unika.

Now, what are the reasons that contribute to this uniqueness? I den här artikeln ska vi utforska de många anledningar som gör de indiska agila teamen så speciella:

Skickliga och tekniskt kompetenta

När du anlitar rätt team av agila utvecklare får du ett skickligt och tekniskt kompetent team som kan slutföra projekten snabbt. Poolen av tekniska talanger är så otroligt hög jämfört med andra länder. De har gedigen kompetens inom både gammal och ny teknik och metodik. Proffsen känner till ett stort antal ramverk. De har en rik samling skickliga utvecklare inom nästan alla relevanta och centrala tekniker som Python, C/C++, Java script och PHP.

Utmärkt kulturell inkludering

Indien är ett potpurri av olika kulturer, och deras öppenhet för andra kulturer har gjort dem extremt populära bland nationer. Med sin rika blandning av språk, traditioner, trosuppfattningar och perspektiv har Indien kunnat kommunicera effektivt med människor med olika synsätt och integrera dem i sina projekt. Team som arbetar i Indien har en unik dynamik som gör att de kan lösa problem och ha framgångsrika projekt.

Samarbetsinriktad teamkultur

Indien stoltserar med en mycket framgångsrik samarbetskultur och teamwork. Teamen stöder varandra och arbetar med ömsesidig respekt, och de lär sig till och med av varandra. Denna arbetskultur är till stor hjälp vid agil arbetsutveckling eftersom allas åsikter beaktas, det finns en bättre sammanhållning i teamet och teammedlemmarna motiverar ofta varandra. Framgångsgraden är mycket högre bland indiska team. Tillsammans har de den medfödda förmågan att lösa problem som leder till framgångsrika projekt. Avstånd är inget problem när du arbetar med ett team från Indien. De är ständigt tillgängliga online via olika samarbetsverktyg som Trello, Basecamp, monday.com etc.

Arbetskraften är högkvalificerad och erfaren

Det finns en enorm pool av indiska utvecklare som du kan välja mellan. De har utbildats i agila metoder och är medvetna om principerna och metoderna. De uppgraderar sig ständigt till ny teknik och kommer att kunna tillämpa dessa principer under arbetet, vilket gör att de hela tiden kan arbeta med nya koncept och nya tillvägagångssätt.

Språkkunskaperna är utmärkta

Indier har ganska bra kommunikationsförmåga, och även om de kanske inte kan tala som en infödd engelsktalande förstår de kraven i projektet på ett lysande sätt. Deras utmärkta kunskaper i engelska gör det möjligt för dem att bidra till dokumentation, diskussioner och interaktioner. Eftersom de är bra på att kommunicera kan de dela med sig av framsteg och förklara utmaningarna i projektet. De spelar en viktig roll i stand-up-möten, sprintgenomgångar och retrospektiv och är öppna för feedback.

Innovativ och arbetar med ett globalt perspektiv

Företag som outsourcar sina projekt till Indien märker ofta att de indiska teamen är ganska innovativa, och de kan ofta snabbt komma med udda idéer som ändrar projektets kurs i en bättre riktning. De ser saker ur ett globalt perspektiv eftersom de flesta indiska team redan har arbetat med kunder från hela världen. De har erfarenheten och vet vad deras kunder behöver, och de kan också anpassa sig till de föränderliga användarmönstren. De är en tillgång när du vill expandera till nyare marknader på grund av exponeringen.

Stark arbetsmoral

En annan sak som gör det indiska mjukvaruutvecklingsteamet unikt är deras starka arbetsmoral. De är motiverade från början till slut och är så engagerade att de ofta arbetar över sin ordinarie arbetstid för att hålla deadlines. Denna arbetsmoral gör dem till en tillgång för teamet.

Slutsats

Om du letar efter ett bra team som kan arbeta med ditt projekt som måste byggas med agila metoder är det bra att välja ett indiskt team eftersom det är det naturliga sättet att arbeta för dem, eftersom de har teamkänsla, arbetskultur och ömsesidigt stöd. De indiska utvecklarna kan snabbt anpassa sig till arbetsmetoderna även när det sker en förändring i projektet.

Projektkraven kan trots allt ändras under projektets gång, och det indiska teamet kan enkelt anpassa sig. Ofta oroar sig projektledare för att tidszonerna kan vara lite ofördelaktiga eftersom Indien alltid ligger halvvägs över världen. Deras arbetstider slutar vanligtvis när de västerländska arbetstiderna börjar. Men indiska team har alltid varit mycket anpassningsbara när det gäller detta, och de justerar sina arbetstider för att tillgodose kundernas arbetstider,

särskilt när viktiga möten och diskussioner skall hållas. Och med agila metoder vet man att detta händer ofta.

Efterfrågan på agila metoder fortsätter att öka och de indiska agila teamen är väl positionerade för att ge betydande bidrag till mjukvaruutvecklingen på global nivå. De har befäst sin ställning bland globala team som en av de mest pålitliga, prisvärda och konkurrenskraftiga motsvarigheterna för agila projekt.

Intressanta länkar:

Skillnader mellan Agile vs. Vattenfall vs. Kanban vs. Scrum

Mer information om agil programvaruutveckling

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.