C++ vs Java: Vilket är bäst?

C++ vs Java: Vilket är bäst?

Programvaruutvecklingsbranschen har en handfull programmeringsspråk som utvecklare kan lära sig och använda. De två mest använda är C++ och Java. Att välja ett programmeringsspråk för webb- eller apputveckling är ingen lätt uppgift, och det finns så mycket att tänka på när man väljer. Genom att jämföra de två språken kan du avgöra vilket som passar dig bäst.

C++ och Java används ofta av programvaruföretag som Google, Facebook, Amazon och Apple, så att lära sig dem är en fördel för dem som är intresserade av att bli utvecklare. I den här artikeln kommer du att få läsa en jämförelse mellan C++ och Java. Läs vidare för att lära dig mer om dem i detalj baserat på olika faktorer.

Jämförelseguide baserad på olika faktorer

Som tidigare nämnts finns det några detaljer som du bör ta hänsyn till för att ta reda på vilket programmeringsspråk som är bäst. Det inkluderar inlärningskurva, plattformsoberoende, återanvändbarhet av kod, popularitet, kompatibilitet med andra språk och många andra. Du kan utforska var och en av dem i detalj i det här avsnittet av artikeln.

  • Inlärningskurva
  • Typ av programmeringsspråk
  • Oberoende plattform
  • Kompatibilitet
  • Stöd för återanvändning av bibliotek och koder
  • Hantering av minne
  • Prestanda under körning

1. Inlärningskurva

När det gäller hur lätt det är att lära sig språket är Java lättare att lära sig eftersom det är ett nyare språk än C++. Dess principer och utförande är inte komplicerade. Enligt utvecklarna är syntaxen okomplicerad, vilket gör det enkelt att förstå, skriva och underhålla.

Å andra sidan är det svårt att lära sig C++ och det kommer att ta lite tid för utvecklarna att behärska det. Om du tar dig tid att lära dig detta språk kommer du att ha stor nytta av det i din karriär, och det kommer att skilja dig från andra utvecklare.

2. Typ av programmeringsspråk

Programmeringsspråket C++ är både procedur- och objektorienterat. Därför har det egenskaper som är specifika för procedurspråk såväl som för ett objektorienterat programmeringsspråk. Java är ett helt objektorienterat programmeringsspråk som gör det enklare för programmerare att skriva kod och återanvända delar av den, vilket förbättrar effektiviteten och skalbarheten.

3. Plattformens oberoende

När det gäller plattformsoberoende är C++ plattformsberoende medan Java inte är det. Det beror på att C++ bygger på konceptet ”write once, compile anywhere”, medan Java bygger på konceptet ”write once, run anywhere”. Det innebär att Java-kompilerad kod kan köras på alla operativsystem.

4. Kompatibilitet

Du vet att C++ bygger på C och är kompatibelt med de flesta andra högnivåspråk, vilket gör det enkelt att skapa patchar eller komplettera kod på klientsidan. Java kan å andra sidan inte förväntas vara kompatibelt med andra språk, trots att det är ett nyare språk som inspirerats av C och C++ och har en syntax som liknar dem.

5. Stöd för återanvändning av bibliotek och kod

C++, som är ett programmeringsspråk, har mycket få bibliotek med lågnivåfunktionalitet. Systembibliotek kan nås direkt på detta språk. Java, å andra sidan, har ett större utbud av bibliotek och erbjuder mycket hjälp för återanvändning av kod. Java tillåter endast anrop som görs via Java Native Interface och, på senare tid, Java Native Access.

6. Hantering av minnen

Minneshantering kan utföras manuellt eller automatiskt. Manuell minneshantering innebär att utvecklarna måste hålla reda på kod, objekt och element för att manuellt kunna frigöra oanvänt minne. Garbage Collection-funktionen i Java är ett automatiskt minneshanteringssystem.

Garbage collection i Java gör minneshanteringen enklare och minskar risken för fel när minnet frigörs, vilket minskar sårbarheten. Samtidigt använder C++ referensräkning för att hantera minnet genom ”smarta pekare”. När ett objekt tas bort från minnet frigör dess destruktor det minne som allokerats till det.

7. Prestanda under körning

Den manuella minneshanteringen i C++ är snabbare än Javas automatiska garbage collection, så programmeringsspråket C++ överträffar alla andra programmeringsspråk. När JIT-kompilering (Just In Time) används kan Java också överträffa språket i vissa fall. Dessutom överträffar C++ garbage collector sitt standardminnesbiblioteks garbage collector när det gäller prestanda och minnesanvändning. Men om inte latens är av yttersta vikt är Java vanligtvis snabbt och ett bra alternativ för att skapa applikationer.

8. Flerfaldigt arv

Både enstaka och flera arv stöds av C++. Flera arv kan orsaka problem, men det virtuella nyckelordet används för att hantera dessa problem. Java tillåter bara en typ av arv. Dess gränssnitt gör det möjligt att implementera flera arv.

9. Kompilator och tolk

C++ är ett kompilerat språk som inte kan tolkas eftersom det använder en kompilator för att översätta källkod till objektkod. För att kunna köra denna objektkod har den konverterats till en körbar fil. Java, å andra sidan, är både kompilerat och tolkat. De skiljer sig mycket åt i detta avseende.

Ditt beslut mellan dessa programmeringsspråk kommer att baseras på de särskilda behoven i dina projekt. Båda har unika användningsområden och vissa fördelar jämfört med varandra. Frågan om vilket programmeringsspråk som bör vara ditt förstahandsval har ingen allmänt accepterad lösning.

Programutvecklare som inte är bekanta med programmeringskoncept på låg nivå bör använda Java. Men programutvecklare som vill skapa skrivbordsprogram, inbyggda system, operativsystem, spel och annat bör använda C++. Du borde ha läst om skillnaderna mellan språken i artikeln. Så fatta ett välgrundat beslut om ditt val, oavsett om du är en utvecklare eller en nybörjare i branschen.

Intressanta länkar:

Vilka är skillnaderna mellan Java och C-språk?

Vad bör Java-programmerare lära sig år 2023?

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.