Dedikerad IT-personal

Vi har tillgång till en mycket stor pool av indiska mjukvaruutvecklare. I urvalsprocessen letar vi efter kodningsexpertis och soft skills-komponenten. Var det PHP, mobilapp. Net, Java eller C + +. Sannolikheten är hög att vi har rätt utvecklare för dig.

I dedikerad IT-personal arbetar din projektledare direkt med den indiska programvaruutvecklaren. Mycket snabbt kommer den dedikerade programutvecklaren att bli en del av ditt lokala team. Genom att arbeta nära dig kommer han eller hon att lära dig om dina produkter, ditt företag och ditt sätt att arbeta. Genom timrapportering via online-projektledningsverktyget och dagliga och veckovisa (scrum) möten vet du alltid vad programutvecklaren bidrar till ditt projekt och samarbetet kommer kontinuerligt att förbättras.

Fördelar med dedikerad IT-personal

  • Skalbarhet för ditt interna team
  • Inget behov av ytterligare kontor
  • Inga ytterligare administrationskostnader eller HR-relaterade kostnader
  • Erfarenhet av att hantera IT-företag, IT-byråer och IT-avdelningar
  • Stor pool av mjukvaruutvecklare

Inom IT-bemanningsprocessen förbättrar vi kontinuerligt vårt samarbete.

Klicka här för att förstora

Klicka för att förstora

Find your Programmer
Test Month
We can help