Vad är artificiell intelligens (AI) och hur kan den användas inom programvaruutveckling?

Världen blir allt smartare och tekniken för att stödja smarthet växer i en alarmerande takt. Det är samma sak med artificiell intelligens. Vare sig vi har insett det eller inte har AI börjat spela en viktig roll i våra liv.

När du öppnar Amazon och får en produktrekommendation eller surfar på Facebook och ser den senaste reklamen i ditt flöde är det AI som spelar in. Tekniken har blivit så kraftfull och genomträngande att det inte går att fly eller gömma sig från den även om man vill. Artificiell intelligens kan inte sammanfattas med några få ord eftersom den är så omfattande och djupgående och kan beröra alla aspekter av livet, och därför används den inom programvaruutveckling. På marknaden finns det gott om applikationer med AI som fungerar utmärkt, och de fördelar de ger samhället är ofattbara.

Från smarta klockor till självkörande bilar – innovation och vetenskap tröttnar aldrig. Robotiseringen har gått så långt att forskare har utvecklat robotar som liknar människor, pratar som människor, går som människor och till och med känner igen och visar mänskliga känslor. Tänk dig att ha en robot hemma som blandar den dryck du vill ha, eller som håller rummen fria från damm och föroreningar genom att städa huset när du lämnar det? Vad sägs om att komma till ett rent och varmt hem utan att du behöver lyfta ett finger för att hålla det så?

Artificiell intelligens är helt enkelt maskiner med hjärnor. Och de blir smartare för varje dag som går! Maskiner med artificiell intelligens kan påverka våra liv i grunden. Och det fascinerande är att AI kan överträffa mänsklig prestation. Innovationerna inom artificiell intelligens har ökat flera gånger under det senaste decenniet, och de kan verkligen omdefiniera mänskligheten.

AI:s djupgående inverkan på näringslivet

Det viktigaste området där AI påverkar affärsverksamheten är marknadsförings- och försäljningsavdelningen. AI med maskininlärning och naturlig inlärning kan göra en enorm skillnad i hur affärer bedrivs, även företag som precis har börjat använda tekniken.

Kan på ett intelligent sätt analysera stora datamängder

Mängden data som kommer in från olika källor är enorm. Det är inte möjligt att manuellt analysera dem alla och separera insiktsfulla uppgifter. Med AI bearbetas och separeras data automatiskt, så att du bara har användbara data att ta reda på.

Automatisera affärsprocesser

Det finns många processer som behöver automatiseras och när personalen gör allt tar det en stor del av deras arbetstid i anspråk. Med AI kan alla dessa processer automatiseras enormt och minska arbetsbelastningen för de anställda så att de kan fokusera på andra uppgifter. Och självklart kommer inga misstag att begås, eftersom risken för fel är minimal.

Identifiera och maximera försäljningsmöjligheter

AI hjälper till att identifiera kundernas smak och intresse, känna igen marknadstrender och undersöka nya försäljningsmöjligheter. Med hjälp av Big Data-teknik kan du sålla igenom den tillgängliga informationen och samla in det du behöver för digital marknadsföring.

Artificiell intelligens inom programvaruutveckling

Artificiell intelligens håller på att förändra programvaruutvecklingen på ett omvälvande sätt. Det kan förändra hur utvecklare arbetar och påverka hur de utvecklar koder. Algoritmbaserad maskininlärning (ML) kan påskynda programvaruutvecklingscykeln och göra det möjligt för utvecklarna att optimera sitt arbetsflöde under hela programvaruutvecklingsprocessen. Och även i det snabba läget! AI kan automatisera kognitiva och fysiska uppgifter och påskynda programvaruutvecklingen avsevärt.

Så här kan AI förändra utvecklarnas jobb

1. Utvecklare arbetar i samarbete med AI

Programvaruutvecklarens jobb försvinner inte med AI och tekniken kan inte heller ersätta utvecklaren, åtminstone inte omedelbart. Det är nämligen viktigt att utveckla AI-maskiner, och det behövs koder för dem. Men med AI utvecklas utvecklarens roll definitivt. AI kommer att göra det möjligt för maskinerna att skriva koder på egen hand, men det behövs fortfarande utvecklare som automatiserar uppgifterna och ger dem till AI-maskiner. Utvecklarna kommer att utveckla färdigheter för att kunna samarbeta med AI-maskinerna. Det kommer också att finnas en efterfrågan på nya utvecklare som kan arbeta med koderna för att arbeta med artificiell intelligens och samtidigt koda den.

2. AI kan öka hastigheten i programvaruutvecklingen

Maskininlärning och artificiell intelligens kan påskynda mjukvaruutvecklingen genom att testningarna utförs oftare och mer exakt. Det finns en tydlig skillnad mellan att göra det manuellt och automatiskt.

3. Flaggning av fel och upptäckt av avvikelser

Inom programvaruutveckling är det viktigt att ha ett gediget program för felhantering så att du inte behöver gå tillbaka för att rätta till dem. När din programvara fungerar som SaaS kan detta leda till stora driftstopp och allvarliga förluster för företaget, särskilt när kunderna använder din programvara dygnet runt. Med hjälp av artificiell intelligens kan dessa problem upptäckas redan i utvecklingsfasen. Felet kan korrigeras manuellt, vilket är en tidskrävande process, medan AI automatiskt kan upptäcka och korrigera felen på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt. Det går mycket snabbare än att en utvecklare korrigerar det.

4. Bättre beslutsfattande om vilken produkt som är genomförbar.

AI förändrar det strategiska beslutsfattandet när det gäller vilken typ av produkter som ska släppas ut på marknaden. Med hjälp av tekniken är det möjligt att samla in data om misslyckade och framgångsrika programvaror, så att du kan undvika misstagen och ta till dig framgångarna. AI kompletterar den mänskliga intelligensen och hjälper dig att fatta smartare beslut och därmed släppa framgångsrika produkter på marknaden. Det är möjligt att träna AI-maskinen på tidigare framgångar och misslyckanden, och utifrån den analysen är det möjligt att släppa ny programvara.

När det är AI som hanterar data och gör analysen finns det praktiskt taget inget utrymme för fel, och du kan helt eliminera mänskliga fördomar.

5. Säkerhetssystemen kan aldrig vara bristfälliga

Säkerhetsprogram kommer att få stor nytta av AI. Med hjälp av AI kan man bygga en idiotsäker säkerhetsprogramvara, så företag som vill bygga produkter som kan täppa till luckor i datornätverkens försvar kommer att finna bättre precision i programvaror som byggs med AI. Installera programvaror med AI i dina egna system och skydda dina data och din infrastruktur på ett bättre sätt. System som är integrerade med AI kan hjälpa till att upptäcka cyberattacker genom att titta på de data som strömmar in.

6. Tillhandahålla dynamisk mjukvaruupplevelse

När programvaran väl är ute på marknaden hjälper AI till att ge användarna den bästa upplevelsen. Det är möjligt att samla in algoritmer för maskininlärning om hur en användare interagerar med en programvara, hur mycket tid de spenderar på den och vilka sidor som behöver förbättras. Utifrån dessa uppgifter kan utvecklaren göra ändringar på dessa områden och förbättra den programvara som redan finns på marknaden. När data ändras och mer feedback kommer in kan du använda realtidsinformation för att göra nödvändiga ändringar.

Slutgiltiga tankar

Att bygga mjukvara med artificiell intelligens blir snabbt obligatoriskt på grund av de många fördelarna som är förknippade med det. Eftersom kunderna kräver perfektion är de mindre benägna att tolerera inkompetens. Håll dig på topp genom att erbjuda det bästa.

Intressanta länkar:

Mer information om artificiell intelligens

Hur är det att vara AI-utvecklare?

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.