Vad kostar underhåll av programvara?

Vad kostar underhåll av programvara?

Introduktion

Programvaruunderhåll är en integrerad del som följer på programvarans utvecklingsfas. Det innebär att se till att programvaran fungerar som den ska, åtgärda buggar/fel, hantera uppgraderingar och så vidare. Genom underhåll av programvara kan du relatera till dina kunders behov. Programvara som inte underhålls väl blir felaktig och hänger sig hela tiden, och till slut kommer kunderna att ha svårt att komma åt appens olika funktioner. Programvaran måste vara användarvänlig, intuitiv, lyhörd och anpassningsbar. Om så inte är fallet hamnar de i papperskorgen. Om du investerar i en programvara måste du vara beredd på att uppgradera den regelbundet. Hur och när beror på vilken typ av programvara du har och vilka funktioner du vill integrera i dem.

Innan vi går in på kostnaderna för underhåll av programvara är det bra att gå igenom de olika typer av underhåll som en programvara behöver. Låt oss gå igenom dem:

Olika typer av underhåll av programvara

Det finns fyra typer av programvaruunderhåll

Korrigerande underhåll

Genom korrigerande underhåll kan du upptäcka eventuella fel som användarna kan uppleva när de använder appen. Det handlar alltså främst om buggar i programvaran och hur de påverkar design, logik och kod. Korrigerande underhåll sker efter driftsättning.

Adaptivt underhåll

Ibland måste programvaran anpassas till de förändringar som sker i den externa miljön, t.ex. nya operativsystem, programvaruberoenden, olika hårdvaruplattformar och när programvarans miljö förändras. Som en del av adaptivt underhåll måste du göra ändringar som att byta leverantör, anpassa dig till myndighetspolicyer eller affärsroller, betalningsprocesser etc. Med adaptivt underhåll kan du se till att programvaran anpassas till den föränderliga driftsmiljön.

Förebyggande underhåll

Detta låter förmodligen självförklarande. Syftet med programvaran är att upptäcka och korrigera programvarubuggar och fel innan de når användarna. Det är som att framtidssäkra programvaran så att när du vill skala upp programvaran vid vilken tidpunkt som helst kan det göras enkelt, och genom att åtgärda de latenta felen så att de inte förvandlas till operativa fel. Användaren kan se de ändringar som görs i programvaran när förebyggande underhåll utförs, särskilt när användarbasen plötsligt ökar.

Perfektivt underhåll

Perfective Maintenance behövs för att förbättra programvarans funktionalitet och användbarhet. Den kommer att arbeta med de nuvarande funktionerna i programvaran, ta bort gamla och lägga till nya funktioner. Därför kan arbetet ta längre tid än beräknat och vara lite omständligt.

Förändringar kommer att göras både i backend och frontend, där frontend-förändringarna kommer att vara djupt kännbara och kanske inte accepteras av användarna om de inte hålls informerade om vad som händer.

Använda verktyg för underhåll av programvara

Programvaruunderhåll är delvis automatiserat och delvis manuellt. Och du har verktyg för att automatisera processen för programvaruunderhåll. Kostnaden för dessa verktyg varierar naturligtvis beroende på vilken typ av verktyg du använder. Dessa verktyg hjälper programvaruingenjörer att förbättra sin produktivitet, samla in korrekta data, upptäcka buggar och hantera programvaran på ett framgångsrikt sätt.

JIRA – Detta är ett projekthanteringsverktyg som hjälper utvecklare att identifiera och spåra buggar i programvaran.

Jenkins – Detta är en automatiseringsserver med öppen källkod för automatisering av olika programvaruutvecklingsprocesser som testning och driftsättning.

Git – Git är ett versionskontrollsystem med öppen källkod som gör det möjligt för utvecklare att samarbeta, spåra ändringar i sin programkod och även rulla tillbaka, vilket gör det lättare för dem att åtgärda fel och buggar.

Selenium – Ett automatiserat testverktyg som hjälper utvecklare att automatiskt testa programvaruapplikationer.

SonarQube – Detta är ett bra verktyg för att mäta kvaliteten på koden, rad för rad för att se om de nödvändiga kvalitetsstandarderna uppfylls.

Splunk – Ett realtidsverktyg där du kan spåra och analysera problem och buggar, vilket möjliggör snabbare lösning av problem.

Kostnader för underhåll av programvara

Så nu när du känner till de olika typerna av underhåll som krävs för programvara blir det lättare att navigera bland de andra faktorer som påverkar underhållskostnaden.

Låt oss kontrollera dessa faktorer:

Anställa personer för underhåll av programvara

Du behöver rätt personer i teamet för att få arbetet gjort på ett framgångsrikt sätt. Teamet står för en betydande del av kostnaderna för underhåll av programvaran. Du måste betala dessa personer, så kostnaden skulle främst bestå av lön, allmänna omkostnader, ersättning osv. De viktigaste personerna du behöver i teamet är:

Utvecklare – För att identifiera och åtgärda defekter, göra uppgraderingar och förbättra programvaran. Lönen eller timpriset beror på utvecklarens kompetensnivå och varifrån du anställer dem. Om du vill ha utmärkt arbete utfört till ekonomiska priser ska du anlita Tier 1- och Tier 2-städer i Indien.

Systemadministratörer – Du behöver systemadministratörer för att hantera hårdvaruaspekten, infrastrukturen och utplaceringsanställningen.

QA-team – Det är viktigt att ha ett kvalitetssäkringsteam eftersom de validerar de ändringar som gjorts och ser till att programvaran fungerar optimalt med de nya ändringarna. Det kommer att uppstå kostnader för QA-arbete, särskilt för omfattande regressionstestning.

Använda olika verktyg och infrastruktur

Kostnader kommer också att uppstå för olika verktyg och infrastruktur. Ta reda på vilka olika typer av verktyg du kan behöva för programvaruunderhåll.

Versionskontrollsystem som Git, SVN, etc.

  • Testverktyg för prestandatestning, automatiserad testning och så vidare.
  • Övervakningsverktyg för att upptäcka buggar och åtgärda dem, t.ex. Jira eller Bugzilla.
  • Programvarans säkerhet och efterlevnad. Det är absolut nödvändigt att säkerställa programvaruapplikationernas säkerhet och efterlevnad. Därför måste ni genomföra regelbundna säkerhetsrevisioner för att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsproblem och efterlevnadsrevisioner för att kontrollera om de nya uppgraderingarna uppfyller de lagstadgade kraven.
  • Att få licens och support är en annan faktor. Du måste ta hänsyn till licens- och supportkostnaderna, som vanligtvis sköts av tredje part. Det kommer att finnas programvarulicenser och supportavtal med programvaruleverantörer för teknisk support, och det kan medföra kostnader.

Faktorer som påverkar kostnaden för underhåll av programvara

Du måste också ta hänsyn till vissa faktorer som påverkar kostnaden för underhåll av programvara. Här är de:

  1. Programvarans ålder; det skulle vara dyrt att underhålla äldre system
  2. Programvarukomplexitet; komplex programvara med invecklade ömsesidiga beroenden kan vara dyrare att underhålla
  3. Skalbarhet: appar som inte är skalbara kan kräva ständiga justeringar
  4. Utvecklingskvalitet: Högkvalitativa appar med ren, underhållbar kod kommer att ha lägre underhållskostnader
  5. Uppdateringsfrekvensen: ju oftare uppgraderingarna görs, desto högre blir kostnaderna.

Slutsats

Förutom de faktorer som vi nämnde ovan kommer appens hosting-server också att medföra kostnader. Det kan variera mellan 70 och 400 USD beroende på vilken typ av programvara du har. De månatliga underhållskostnaderna för programvaran kan på grundnivå uppgå till 5 000 USD och beroende på kraven kan de bli högre.

Intressanta länkar:

Vad är egentligen Software Maintenance?

Priser för underhåll av programvara

Bilder: Canva


Författaren: Sascha Thattil arbetar på Software-Developer-India.com som är en del av YUHIRO Group. YUHIRO är ett tysk-indiskt företag som tillhandahåller programmerare till IT-företag, byråer och IT-avdelningar.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.