Hur väljer du rätt IT-rekryteringskonsult?

Hur väljer du rätt IT-rekryteringskonsult?

Hur väljer du rätt IT-rekryteringskonsult? Innehållsförteckning Introduktion Ett företags framgång beror alltid på de människor som arbetar nära det. Oavsett vilket företag du driver är det människorna som arbetar för dig som skapar en god stämning, och det är helt avgörande för framgång. Så när du letar

Read more

Fördelar och nackdelar med Nearshore Outsourcing?

Fördelar och nackdelar med Nearshore Outsourcing?

Fördelar och nackdelar med Nearshore Outsourcing? Många mjukvaruutvecklingsföretag föredrar att lägga ut sina projekt eller delar av sina projekt eller processer på entreprenad till talanger som bor i grannländerna. Detta kallas nearshore outsourcing och ger dig en konkurrensfördel i det digitala landskapet. Det är dock inte bara

Read more

Vad ligger under linjen marknadsföring?

Vad ligger under linjen marknadsföring?

Vad ligger under linjen marknadsföring? Företagen är alltid på jakt efter nya strategier för att få konkurrensfördelar gentemot sina rivaler och hålla sig före i rat race. En reklamkampanj kräver sträng planering och effektiva genomförandemetoder eftersom en liten, dålig publicitet och företaget kommer att ”gå till hamnen”.

Read more

Kommunikation och rapportering med klienter @ Software Developer India

Kommunikation och rapportering med klienter @ Software Developer India

”Hur kommunicerar en dedikerad programutvecklare och rapporterar till klienten?” Denna fråga ska besvaras i detta blogginlägg. Ge därför en inblick för framtida anställda i Software Developer India såväl som kunder hos Software Developer India om hur rapportering och kommunikation är uppbyggd i vårt företag. Hos Software Developer

Read more

Vilka färdigheter behöver en dedikerad mjukvaruutvecklare för att lyckas i sitt jobb?

Vilka färdigheter behöver en dedikerad mjukvaruutvecklare för att lyckas i sitt jobb?

Vi på Sofware Developer India diskuterar och utbyter ofta idéer om vad som är viktigt när vi arbetar som en dedikerad mjukvaruutvecklare. Detta blogginlägg bör därför ge några idéer och svar på frågan ” Vilka färdigheter behöver en dedikerad mjukvaruutvecklare för att lyckas i sitt jobb? “

Read more

Hur vi kan hjälpa våra kunder att växa

Hur vi kan hjälpa våra kunder att växa

Hur vi kan hjälpa våra kunder att växa En person eller ett företag med framtidsvision kan hjälpa företag att växa; och detta kan göras för långsiktiga krav också. Det finns företag som får outsourcingjobb för att hjälpa företag att förverkliga sin långsiktiga vision och uppnå tillväxt. De

Read more

Vilka är egenskaperna hos en bra programvarutestare?

Vilka är egenskaperna hos en bra programvarutestare?

Vilka är egenskaperna hos en bra programvarutestare? Att genomföra programvarutestning är väldigt viktigt för att förstå de brister som uppstod under utvecklingsfasen. Detta skulle hjälpa utvecklare att känna igen och rätta till blinda fläckar och leverera utmärkta produkter till kunderna. Det är mycket viktigt att programvarutestning görs

Read more