Vad ligger under linjen marknadsföring?

Vad ligger under linjen marknadsföring?

Vad ligger under linjen marknadsföring? Företagen är alltid på jakt efter nya strategier för att få konkurrensfördelar gentemot sina rivaler och hålla sig före i rat race. En reklamkampanj kräver sträng planering och effektiva genomförandemetoder eftersom en liten, dålig publicitet och företaget kommer att ”gå till hamnen”.

Read more

15 sätt att marknadsföra din mobilapp

15 sätt att marknadsföra din mobilapp

15 sätt att marknadsföra din mobilapp Mobila appentreprenörer och mjukvaruföretag behöver maximal publicitet för att marknadsföra sina appar. Men med många appar som gör sitt utseende i online-världen, hur skiljer konsumenten mellan användbara och värdelösa appar? Unika marknadsföringstekniker skulle definitivt fånga ögat. Det är sant att det

Read more